Index

Wegwijzer ZWC

A

Agenda

Er zijn verschillende soorten agenda’s op het ZWC.

We maken gebruik van de Magisteragenda voor het rooster. Mochten er online-lessen zijn, dan zijn deze zowel in de agenda van Magister als in de agenda van MS Teams te vinden.

De jaarplanning vindt u: hier. (link nog niet actief)

AED

Het Zuid-West College heeft een AED. Een AED, ofwel een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend. De AED hangt in de hal van de school.

AVG

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen én medewerkers vindt iedereen ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, draagt hiertoe
bij. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft iedereen sterke en uitgebreide privacyrechten. U en uw kind krijgen meer zeggenschap over eigen persoonsgegevens.

Wat staat er in ons Privacy statement-SGDHZW ?

 • Welke privacyrechten hebben u en uw kind?
 • Hoe zit het met het leerlingdossier?
 • Gebruik beeldmateriaal: toestemming specifiek & actueel
 • Meldpunt datalekken

afspraak

Het melden van een medische afspraak tijdens schooltijd, bijvoorbeeld bij de dokter, tandarts, orthodontist of het ziekenhuis, gaat via het Servicepunt, tussen 8 uur en half 5 te bereiken op 070-308 98 98. Graag de afspraak voor 9 uur ’s morgens doorgeven, zodat deze direct in Magister verwerkt kan worden onder de code MD.
Probeer alstublieft de afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen, indien mogelijk.
Afmeldingen door afspraken mogen alleen gedaan worden door ouder(s)/verzorger(s) met het bevoegd gezag.

Ziek melden gaat ook via het Servicepunt, tussen 8 en half 5 te bereiken op 070-308 98 98.
Graag ziek melden voor 9 uur ’s morgens, zodat de ziekmelding direct in Magister verwerkt kan worden onder de code ZK.
Graag iedere dag dat uw kind ziek is, melden voor 9 uur ’s morgens.
Ziekmeldingen mogen alleen gedaan worden door ouder(s)/verzorger(s) met het bevoegd gezag.

anti-pesten

Wij willen onze leerlingen een veilig klimaat bieden waarin elk kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen en terug kan kijken op een leuke schoolcarrière. Docenten, onderwijsondersteunend personeel en de directie van het Zuid-West College zullen alle leerlingen helpen om dit proces te bewaken. Ons anti-pestprotocol is daarbij ondersteunend en is bedoeld voor alle personeelsleden, leerlingen en ouders. In dit protocol worden de verschillende vormen van pesten benoemd, wat pesten inhoudt, wat de aanpak is, wat de signalen zijn van pesten en tot slot wie er betrokken raken wanneer er sprake is van pesten.

2021-2023 Anti-pestprotocol ZWC

Onze Anti-Pest Coördinator (APC) is mevrouw Korkmaz.

afwezig (AO)

Je gelooft het vast niet! Maar we missen je als je tijdens de les niet aanwezig bent! En we vinden het ook best wel spannend om niet te weten waar je dan bent… er kan tenslotte iets ergs gebeurd zijn! Als je zonder geldige reden (en nee, je verslapen, de rij bij de kassa was te lang of je moest echt nog even bijkletsen met iemand zijn geen geldige redenen!) afwezig bent in de les, dan word je AO (absent ongeoorloofd) gezet in Magister. Hieronder staan de regels die gelden voor AO:

AO-protocol

 1. Je bent zonder geldige reden afwezig geweest tijdens een les.
 2. Als je 1 lesuur hebt gemist, dan moet je 2 lesuren inhalen in je vrije tijd.
 3. De inhaaluren worden voor je ingepland.
 4. Deze afspraak staat in je (Magister)agenda.
 5. Ben je er dan niet, dan wordt er naar huis gebeld.
 6. Als je de lesuren niet inhaalt, dan krijg je een vierkant rooster.
 7. Als je het vierkant rooster niet volgt, volgt er een interne schorsing.
 8. Als je de uren hebt ingehaald, verandert AO in AA (absentie afgehandeld). (Let op: AA telt nog steeds mee voor de Leerplicht! Maar… je hebt je wel van je goede kant laten zien en dat werkt mee!)

De lesuren waarin je afwezig bent geweest zonder geldige reden  worden altijd gemeld bij de leerplicht! Na 12x AO/AA houdt de leerplichtambtenaar preventieve gesprekken op school met jou en je ouder(s) / verzorger(s).

B

bevorderingsnorm

Het beleid van de school is erop gericht dat leerlingen zo snel mogelijk op de voor hen meest geschikte plaats terechtkomen, zodat zij zich goed kunnen ontplooien. De kans op doubleren wordt hierdoor zo klein mogelijk. Toch kan het voorkomen dat een leerling niet bevorderd kan worden omdat hij/zij te weinig vorderingen heeft gemaakt om het programma van het volgend leerjaar succesvol te kunnen volgen. De docentenvergadering beslist aan de hand van onderstaande normen of een leerling kan worden bevorderd.

Bevorderingsreglement ZWC 2021-2022

BHV

De school heeft BHV-ers en EHBO-ers. BHV-ers, bedrijfshulpverleners, bezitten enkele EHBO-basisvaardigheden en treden op in geval van calamiteiten en bij ontruimingsoefeningen. Ze assisteren bij kleine ongevallen en kunnen optreden in geval van brand. Tijdens een calamiteit dienen alle aanwezigen in het gebouw de instructies van het BHV-personeel op te volgen.

boeken

Per 1 augustus 2021 worden de schoolboeken geleverd via Van Dijk. Dit betekent dat de boeken thuis worden bezorgd in de laatste week van de vakantie. Indien u niet thuis bent voor ontvangst, krijgt u een formuliertje in de brievenbus met waar u het pakket later op kunt halen.

Ook houdt dit in dat er geen borg wordt gevraagd bij het schoolgeld. Mocht u de borg eerder betaald hebben en geen andere schoolfacturen meer open hebben staan, dan wordt het bedrag zo spoedig mogelijk naar u geretourneerd.

Boek kwijt! En nu?

Wat moet je doen als je een boek kwijt bent? Zie het stappenplan hieronder!

 • Ga naar: www.vandijk.nl
 • Bovenin zie je een zoekbalk daar kan je de titel of het ISBN-nummer invullen
  (staat op de achterkant van het boek, kijk even bij een klasgenoot)
 • Dan zie je het artikel in beeld verschijnen met de prijs
 • Druk op de knop bestellen, dan gaat het artikel naar je winkelwagen
 • Vanuit je winkelwagen kan je het artikel bestellen, nadat je je gegevens hebt ingevoerd

LET OP: De prijs die je ziet is de nieuwprijs!

Mocht het zo zijn dat je een gebruikt boek toegestuurd krijgt, dan zal van Dijk het automatisch verwerken en krijg je geld terug.

Contactpersoon voor de boeken: mevr. Pijpers

beroepsmodule

In leerjaar 1 volgen de leerlingen 4 beroepsmodulen:

 • BM-ZW – beroepsmodule zorg en welzijn
 • BM-EO- beroepsmodule economie en ondernemen
 • BM-ICT – beroepsmodule ICT
 • BM-SDV – beroepsmodule sport en veiligheid

Iedere module komt in het eerste leerjaar aan bod, per periode worden 1 of 2 modulen aangeboden. Iedere module is 2 lesuren (90 minuten) voor één periode (12 of 13 weken). De modulen worden aangeboden in een carrousel, dat betekent dat niet iedere klas in dezelfde periode dezelfde modulen heeft.

De beroepsmodulen zijn onderdeel van ons programma van het loopbaan leren en sluiten aan op de profielen in de bovenbouw. De leerling kijkt of hij/zij de module lukt vindt, of het bij hem/haar past en of dit misschien interessant is voor de toekomst.

Voor de beroepsmodulen wordt een cijfer gegeven, dit cijfer telt mee bij de overgang.

brugklaskamp

In de brugklas gaan de leerlingen op brugklaskamp. Het kamp is verplicht.

In schooljaar 2021-2022  staat het kamp gepland op: woensdag 11 mei tot en met vrijdag 13 mei 2022.

Het kamp vindt plaats in: Vierhouten bij de Paasheuvel.

De vrijwillige ouderbijdrage voor het kamp bedraagt €100,-. Dit bedrag kan worden vergoed door Stichting Leergeld.

Met vragen over het kamp kunt u terecht bij de mentor van uw kind of dhr. Van Delft, coördinator onderbouw.

BBS

Op dinsdag en donderdag worden er lessen gegeven door de Brede BuurtSchool. De BBS wordt ingezet om te zorgen dat onze leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf kunnen halen.

De volgende lessen worden aangeboden:

 • OBV – ondersteuning basisvakken
  Iedere brugklas heeft OBV in het rooster. Tijdens dit uur wordt er gewerkt aan de vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap.

Contactpersoon voor de BBS is: mevr. Van ’t Hoenderdaal.

bijlessen

Op het ZWC worden bijlessen aangeboden tijdens de ZW-uren:

 • ZW-uren
  ondersteuning Nederlands, ondersteuning Engels, ondersteuning wiskunde, ondersteuning rekenen en studievaardigheden
  (tijdens schooltijd)

De bijlessen zijn gratis. Opgeven voor de bijlessen kan via de mentor.

bestuur

Per 1 augustus 2021 is het Zuid-West College onderdeel van de stichting Lucas Onderwijs.

benodigdheden vergeten (BV)

Echt! Je had je tas keurig de avond daarvoor ingepakt en je wist zeker dat je het bij je had, maar… je werkboek ligt nog thuis op de keukentafel! Kan natuurlijk gebeuren, maar als het te vaak gebeurt, dan verschijnt er in Magister ‘BV’. (Soms ook wel ‘MV’.) De afspraken bij BV vind je hieronder:

 1. Je bent je benodigdheden voor de les (boeken, Chromebook, etui, rekenmachine, gymspullen, etc.) vergeten.
 2. Je ziet in Magister een melding BV.
 3. De volgende ochtend meld je je bij de opvangplek om 8.00 uur.
 4. Je maakt totdat je les begint schoolwerk.

C

contact

Het telefoonnummer van de school is:  070-3089898.
Wanneer u dit nummer belt, dan krijgt u contact met ons Servicepunt.
Vanuit het Servicepunt kunt u/kun je worden doorverbonden naar de medewerkers van de school.

Via dit overzicht krijgt u een volledig overzicht van de medewerkers.
Hierbij staan ook de e-mailadressen.

corona-maatregelen

We hopen dat we niet te vroeg juichen: het aantal besmettingen op school is gedaald naar minder dan 5 personen in totaal. Dit betekent dat we ook geen gebruik meer maken van het ZWC-quarantaineprotocol. Wanneer – onverhoopt – het aantal besmettingen weer ernstig oploopt, dan treedt een herziene versie in werking.

De meeste maatregelen komen in het land en dus ook in de school te vervallen. Hieronder staat een overzicht van wat nog wel verplicht is en wat geadviseerd wordt.

We hopen dat we lang mogen blijven genieten van de versoepelingen!

Met vragen over de maatregelen en/of over ziekmeldingen kunt u terecht bij de mentor of de preventiemedewerker: dhr. Geernaert.

Ook is het mogelijk om zelftesten op te halen bij meneer Marco (Geernaert).

communicatie

Het telefoonnummer van de school is: 070-3089898.
Wanneer u dit nummer belt, dan krijgt u contact met ons Servicepunt.
Vanuit het Servicepunt kunt u/kun je worden doorverbonden naar de medewerkers van de school.

De meest handige en snelle weg om antwoord te krijgen op uw en jouw vragen is via de mentoren.

Via dit overzicht krijgt u een volledig overzicht van de medewerkers.
Hierbij staan ook de e-mailadressen.

Iedere week krijgt u per mail de ZWC-update, met daarin het laatste nieuws vanuit de school.

conciërge

Meneer Marco is de conciërge. Je ziet hem overal in de school lopen. Hij weet veel van het gebouw en houdt tijdens de lessen toezicht in de hal en de gangen. Ook is hij coördinator van de schoolstewards die orde, rust en veiligheid bewaken in school.

cameratoezicht

De school heeft cameratoezicht, zowel binnen als buiten het gebouw. We kunnen bij eventuele problemen de vastgelegde gegevens terugkijken.

Chromebook

Alle leerlingen hebben een Chromebook van school. Voor de aanschaf van het Chromebook hoeven geen kosten betaald te worden, wel raden we aan een verzekering (ter waarde van €30 per schooljaar) aan te schaffen.

Regels omtrent de Chromebooks:

 • Bij schade geldt er eerst een eigen risico van € 30,-
 • Er zit twee jaar fabrieksgarantie op het Chromebook

Informatie over de verzekering:
Deze was af te sluiten in de eerste twee weken van het schooljaar, direct na ontvangst van het Chromebook. Meer informatie over de verzekering of hoe u een schade kan melden, vindt u hier via deze website: https://lucasonderwijs.ccvshop.nl/

Voor meer vragen kunt u/kun je contact opnemen met onze ICT-coördinator dhr. Van der Hoorn.

CPO

 

Mevrouw Anahnah is onze coördinator Passend Onderwijs. Zij ondersteunt leerlingen met uiteenlopende problemen, dit kan leer- of gedragproblematiek zijn. De werkplek van mevrouw Anahnah is op de eerste verdieping.
De CPO maakt deel uit van ons ondersteuningsteam.

Voor vragen kunt u/kun je contact opnemen met mevr. Anahnah.

D

diatoetsen

Om het niveau van onze leerlingen te waarborgen, maken wij gebruik van Diatoetsen.
Aan de hand van referentieniveaus weten we of de leerling op, boven of onder het landelijke niveau scoort en aan de hand van deze resultaten zetten we acties in om het beste uit de leerling te halen.

In leerjaar 1 wordt de Diatoets 2 keer afgenomen: een 0- en 1-meting.
In leerjaar 2 volgt de 2-meting.
In leerjaar 3 volgt de 3-meting.

De Diatoetsen meten de referentieniveaus van Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen.

Een overzicht van de scores:

Met vragen kunt u terecht bij onze coördinator Diatoetsen: dhr. Jongejan.

directie

De directie op het ZWC bestaat uit 2 personen:
Mevrouw Sinke / De directeur

De directeur geeft leiding aan het Zuid-West College en laat zich bijstaan door de leden van het managementteam, waaronder de coördinatoren, management assistent en ondersteuningscoördinator. De directeur draagt zorg voor het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het meerjaren (onderwijskundig) beleid van de school, het bijdragen aan de centrale beleidsontwikkeling van de Scholengroep en het leidinggeven. Haar kamer is in de hal op de begane grond. Kamer K 0.31.

De heer Carlier / De adjunct directeur

De adjunct-directeur geeft leiding aan het Zuid-West College en laat zich bijstaan door de leden van het managementteam, waaronder de coördinatoren, management assistent en ondersteuningscoördinator. De adjunct-directeur draagt zorg voor het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het meerjaren (onderwijskundig) beleid van de school, het bijdragen aan de centrale beleidsontwikkeling van de Scholengroep en het leidinggeven. Zijn kamer is op de begane grond naast lokaal 004.

DP

dyslexie

dyscalculie

E

EHBO

De school heeft BHV-ers en EHBO-ers. BHV-ers, bedrijfshulpverleners, bezitten enkele EHBO-basisvaardigheden en treden op in geval van calamiteiten en bij ontruimingsoefeningen. Ze assisteren bij kleine ongevallen en kunnen optreden in geval van brand. Tijdens een calamiteit dienen alle aanwezigen in het gebouw de instructies van het BHV-personeel op te volgen.

Onze BHV’ers:

 • Dhr. Geernaert (meester Marco – Hoofd BHV)
 • Dhr. Van Breugel
 • Dhr. Jongejan
 • Mevr. Erdogan
 • Mevr. Autar
 • Mevr. Gowtuar
 • Mevr. Marlin
 • Dhr. Angelista
 • Dhr. Voois (meester Wesley)
 • Mevr. Boehlé

Onze EHBO’ers:

 • Dhr. Van der Hoorn
 • Dhr. Angelista
 • Dhr. Van Delft

EO

Op de afdeling Economie en Ondernemen (E&O) staat het werken in een (eigen) bedrijf centraal. Alle aspecten van het bedrijf komen aan bod: administratie en commercieel, maar ook marketing, secretarieel, logistiek, office management en het maken van een Ondernemingsplan.
Dit jaar heeft economie en ondernemen als streven de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden voor het CSPE.
Hoe gaan we dat doen?
Het implementeren van de hergestructureerde praktijkruimtes van E&O in ons onderwijsprogramma. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan netwerken en contacten leggen met omliggende bedrijven.
Verder zullen we ons bezig houden met het ontwikkelen van een onderwijsprogramma voor onze toekomstige beroepsgerichte GL/TL leerlingen.

examens

Examens in de derde en vierde klas 

 Het 3e en 4e leerjaar zijn examenjaren.
In deze jaren maak je in totaal 90 PTA-toetsen en PTA-opdrachten. (zie PTA)
In de 4e klas zijn er de Centrale Eindexamens.

De basis- en kaderleerlingen hebben in april Centrale Praktijkexamens.

Deze praktijkexamens gaan over wat je gekozen hebt: Zorg & Welzijn, Dienstverlening & Producten, of Economie & Ondernemen.

Verder hebben alle leerlingen basis, kader en TL in mei Centrale Eindexamens in de theorievakken.

Het gaat dan om de vakken die je gekozen hebt uit: Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, economie, biologie, maatschappijkunde, geschiedenis. 

Informatie over de examens vind je op de website van de school onder:
https://zuidwestcollege.nl/onderwijs/examens/
Kijk daar onder het je leerjaar en je vindt het Programma van Toetsing en Afsluiting.
Hierin staat alle informatie over het behalen van je diploma. 

evaluaties

We willen graag weten hoe onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) denken over de school, daarom nemen we maandelijks evaluaties af via MS Forms. Dit zijn korte evaluaties waarin we specifieke onderwerpen in de school evalueren.

Naast de evaluaties via Forms, wordt er ook eens in de twee jaar een officieel tevredenheidsonderzoek afgenomen onder onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). In het najaar van 2021  staan de tevredenheidsonderzoeken op de planning.

We proberen ook eens in de drie maanden een klankbordgroep met ouders samen te laten komen. De directie en de MR bespreken dan verschillende schoolse zaken en om uw mening te peilen, zodat we dit mee kunnen nemen in onze besluitvorming.