Index

Wegwijzer ZWC

F

fietsenstalling

Op de school is een fietsenstalling voor de fietsen van de leerlingen. De fietsenstallingen worden met camera’s bewaakt. Wij raden leerlingen aan hun fiets met een stevig slot vast te zetten. Het stallen van fietsen en andere voertuigen geschiedt op eigen risico.

G

gesprekken

We beginnen het schooljaar met een startgesprek tussen mentor, ouder/verzorger en leerling. U kunt zich hiervoor inschrijven via Magister. In dit gesprek maakt u kennis met de mentor van uw kind en worden belangrijke schoolzaken en de ontwikkeling van uw kind doorgenomen.

In de loop van het schooljaar volgt minimaal één officieel voortgangsgesprek, hierin wordt de ontwikkeling van uw kind besproken en de doelen geëvalueerd. Uiteraard is het ook mogelijk om naast de officiële momenten een gesprek met de mentor in te plannen.

Naast gesprekken met de mentor kunt u ook in Magister de meest recente stand van zaken zien van de schoolse ontwikkeling van uw kind. Daarnaast ontvangt u wekelijks de ZWC-update per mail, zodat u op de hoogte bent van wat er speelt in de school.

gebouw

Vanaf 07.45 uur kun je de school in voor je schooldag en na je laatste les verwachten we dat je de school verlaat, tenzij je nog iets moet inhalen op afspraak bij een docent of in lokaal 007 (over dit lokaal verderop meer).

Tijdens de pauzes blijf je in school of op het schoolplein. Het schoolterrein mag dus niet verlaten worden. We hebben een catering in de school die tijdens de eerste en tweede pauze in de kantine eten en drinken verkoopt. Al het eten is Halal.

In verband met de veiligheid raden wij het dragen van slippers ten strengste af tijdens de lessen op het Leerplein, in technieklokalen en tijdens de LO uren en naschoolse sport.

H

HWB

HWB = huiswerkbegeleiding

Op school wordt huiswerkbegeleiding aangeboden in de ZW-uren.

Buiten school is er een mogelijkheid om huiswerkbegeleiding in de bibliotheek te volgen. De leerlingen worden geholpen bij het maken, plannen en overhoren van het huiswerk. De huiswerkbegeleiding is gratis.

Aanmelden kan via: huiswerkbegeleidingVO@denhaag.nl

Meer informatie vindt u / vind je in

dit filmpje
.

I

inhalen

  1. Je hebt een toets (s.o., proefwerk of opdracht) gemist.
  2. Er staat INH bij een toets in je Magister.
  3. Je maakt binnen 1 week een afspraak voor het inhalen met de docent.
  4. De docent overlegt met de POA of dit in lokaal 007 gebeurt of bij docent zelf.
  5. De afspraak staat in je agenda.
  6. Je meldt je op het afgesproken tijdstip bij de opvangplek in lokaal 007 of bij de docent.
  7. Je maakt de toets en levert deze bij docent of de POA in.

“Een goede voorbereiding is het halve werk.”

Zorg dat je hebt geleerd voor de toets, als je deze komt inhalen! En neem de juiste spullen mee: pen, potlood, rekenmachine, woordenboek, etc.

Let op!

Niet ingehaalde toetsen kunnen leiden tot het cijfer 1,0, het niet overgaan naar het volgende leerjaar of het niet mogen deelnemen aan het Centraal Examen.

ICT

Vanaf dit schooljaar is Dhr. Van der Hoorn onze ICT-coördinator. Je kunt bij hem terecht voor:

  • Problemen met het Chromebook
  • Problemen met inloggen op de pc, bij microsoft 365 of de wifi
  • Instellingen van de telefoon voor wifi

Voor meer vragen kunt u/kun je contact opnemen met onze ICT-coördinator dhr. Van der Hoorn.

J

jaarplanner

JES

Het ondersteuningsteam/JES (samenwerking tussen Jeugdhulp En School) op het Zuid-West College is een deskundig team dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra ondersteuning nodig hebben. Het team bestaat uit: coördinator passend onderwijs (Fatima Anahnah), leerjaarcoördinator (onderbouw: Vincent van Delft / bovenbouw: Pinar Korkmaz), schoolmaatschappelijk werker (Elaine Venloo), consulent schoolondersteuningsteam van het samenwerkingsverband Zuid-Holland West (Lara Boonstoppel), leerplichtambtenaar (Jenny Poppink), jeugdverpleegkundige (Khadija Ochan).

Als de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan de school in de basisondersteuning kan bieden, kan er extra ondersteuning worden ingezet. De extra ondersteuning kan betrekking hebben op het gebied van de cognitieve ontwikkeling/leren, van de sociaal-emotionele ontwikkeling, van het gedrag of fysieke (on)mogelijkheden. Wanneer dit het geval is gaat de school met de leerling, de ouders/verzorgers, de mentor en de consulent van het samenwerkingsverband in overleg. Meestal leidt dit tot het inzetten van extra ondersteuning op het gebied van de ondersteunigsbehoefte van de leerling. Soms is advies van andere deskundigen (bijvoorbeeld de orthopedagoog) nodig. Bij het inzetten van extra ondersteuning wordt de leerling besproken in het JES. Hiervoor is de toestemming van ouders/verzorgers nodig.

Het JES komt één keer per 4 weken bij elkaar. In het JES kan advies worden uitgebracht of kunnen besluiten worden genomen over de ondersteuningsarrangementen.

Aanmelden voor het JES of vragen  over  het JES? Dat kan via onze coördinator Passend Onderwijs: mevr. Anahnah.