Index

Wegwijzer ZWC

K

kluisje

De school stelt voor alle leerlingen een kluisje beschikbaar, waarin zij hun jas en andere spullen kunnen opbergen. Leerlingen zijn echter zelf verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. De school is niet aansprakelijk voor vermissing van persoonlijke eigendommen. De directie mag gevraagd en ongevraagd de kluisjes openen.

KompasKlas

De onderwijsvorm die wij aanbieden in de onderbouw van de basisberoepsgerichte leerweg LWOO is de Kompasklas, een groep met maximaal 16 leerlingen. De klas die de leerling de juiste richting wil geven.

In de Kompasklas is de mentor ook de groepsdocent. Dat betekent dat er in het eerste leerjaar de docent de meeste vakken zelf geeft aan zijn eigen klas in hun eigen lokaal. In het tweede leerjaar komt daar een kleine verandering in. Dan wordt er alleen nog alleen Nederlands en wiskunde door de mentor gegeven. Bij de Kompasklas is er sprake van een kleine klas met een intensieve begeleiding en voor een veilige leer- en werkomgeving zorgt.

KoersKlas

Het ZWC kent 3 soorten KoersKlassen:

 • KoersKlas basis
 • KoersKlas kader
 • KoersKlas mavo

De KoersKlas is alleen in leerjaar 1 en 2. In deze klassen wordt les gegeven op twee niveaus. Ook wordt er getoetst op twee niveaus. Dit betekent dat de leerling op het rapport twee kolommen met cijfers krijgt, één voor het ene niveau en één voor het andere niveau.

Na de tweede klas wordt verwacht dat een leerling op het juiste niveau zit.

keuzemodule

In leerjaar 2 volgen de leerlingen 2 keuzemodulen:

 • KM-ZW – keuzemodule zorg en welzijn
 • KM-EO- keuzemodule economie en ondernemen
 • KM-ICT – keuzemodule ICT
 • KM-SDV – keuzemodule sport en veiligheid

In leerjaar 1 worden de beroepsmodulen aangeboden, hierbij komt iedere module aan bod. In leerjaar 2 mogen 2 vervolgmodulen gekozen worden: keuzemodulen. In periode 1 en 2 worden 2 uur per week de gekozen keuzemodulen aangeboden.

De keuzemodulen zijn onderdeel van ons programma van het loopbaan leren en sluiten aan op de profielen in de bovenbouw. De leerling kijkt of hij/zij de module lukt vindt, of het bij hem/haar past en of dit misschien interessant is voor de toekomst.

Voor de keuzemodulen wordt een cijfer gegeven, dit cijfer telt mee bij de overgang.

keuzevak

Hieronder zie je voor klas 3 en 4 de keuzevakken per periode per profiel aangegeven. Voor EO, ICT en SDV staan deze in periode 1 voor zowel klas 3 als 4 vast.

In verband met het examen heeft klas 4 alleen in de eerste periode nog keuzevakken. Vanaf periode twee is dat per sector zelf in te vullen; het eindassessment of praktijk examentraining.

keuzevak klas 3
ProfielPeriode 1Periode 2Periode 3
EOMarketingOfficemanagementondernemen
ICTICTVormgeving & TypografieDigispel
SDVosbaevenementenEHBO
ZWDe Bijzondere KeukenDe Bijzondere Keukenfacilitaire dienst; catering/inrichting
ZWWelzijn Kind en JongereWelzijn Kind en Jongerehaarverzorging
ZWKennismaking met uiterlijke verzorgingKennismaking met uiterlijke verzorgingWelzijn Volwassenen en Ouderen
keuzevak klas 4
ProfielPeriode 1
EOfin.adm. beheer
ICTRobotica
SDVUFDV
ZWpatisserie
ZWAGHZ
ZWHaarverzorging

kantine

De school heeft drie pauzes: één van 20 minuten, één van 25 minuten en één van 15 minuten. Tijdens de pauzes zijn de leerlingen in de kantine, op het schoolplein of op de aangewezen pauzeplekken. De leerling mag het schoolterrein niet verlaten. De Gezonde kantine heeft een breed aanbod van etenswaren.

In de kantine kan gepind worden.

Beheer: Van Leeuwen Catering, onze kantine-medewerkster heet mevr. Shirin.

Prijslijst van de kantine:

klachtenregeling

We hopen natuurlijk altijd dat er geen klachten zijn, maar soms kan het gebeuren dat er toch iets niet goed gaat en een leerling en/of ouder/verzorger hier hinder van ondervindt.

Met de meeste zaken kunt u of kun je terecht bij de mentor, wanneer dit niet toereikend is, dan is een gesprek met de teamleider aan te raden. Als ook hier het probleem niet kan worden opgelost, dan kan er een gesprek volgen met de directie.

Als op schoolniveau geen oplossing gevonden kan worden, dan wordt de klacht bovenschools gebracht. Hiervoor zijn procedures bij Lucas Onderwijs, deze zijn te vinden in de Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Lucas Onderwijs

koelkastkaart

De KoelKastKaart is dé kaart waarop de meest praktisch informatie staat:

 • In welke klas zit de leerling?
 • Wat is het leerlingnummer?
 • Wie is de mentor?
 • Hoe kun je de mentor bereiken?
 • Wat zijn de lestijden?
 • Wat zijn de afspraken op het ZWC (via de QR kom je in de WegWijzer)?

De KoelKastKaart wordt geleverd met een ZWC-magneet. Handig, want dan kun je ‘m ophangen op een plek waar je vaak komt, zoals bijvoorbeeld… de koelkast!

L

lestijden

Reguliere lestijden:

Reguliere lestijden ZWC
Lesuur 1 08:30 – 09:15
Lesuur 2 09:15 – 10:00
Lesuur 3 10:00 – 10:45
Pauze 10:45 – 11:05
Lesuur 4 11:05 – 11:50
Lesuur 5 11:50 – 12:35
Pauze 12:35 – 13:00
Lesuur 6 13:00 – 13:45
Lesuur 7 13:45 – 14:30
Lesuur 8 14:30 – 15:15
Pauze 15:15 – 15:30
Lesuur 9 15:30 – 16:15

Verkort rooster (wordt ingezet bij online-lessen of verkorte dagen):

Verkorte lestijden ZWC
Lesuur 1 08:30 – 09:00
Lesuur 2 09:00 – 09:30
Lesuur 3 09:30 – 10:00
Pauze 10:00 – 10:15
Lesuur 4 10:15 – 10:45
Lesuur 5 10:45 – 11:15
Pauze 11:15 – 11:30
Lesuur 6 11:30 – 12:00
Lesuur 7 12:00 – 12:30
Lesuur 8 12:30 – 13:00
Pauze 13:00 – 13:15
Lesuur 9 13:15 – 13:45
Lesuur 10 13:45 – 14:15
Lesuur 11 14:15 – 14:45
Lesuur 12 14:45 – 15:15
Pauze 15:15 – 15:30
Lesuur 13 15:30 – 16:00
Lesuur 14 16:00 – 16:30

leerlingenraad

Het Zuid-West College heeft een leerlingenraad bestaande uit leerlingen van verschillende leerjaren.

Momenteel zijn we nog leerlingen aan het werven voor de leerlingenraad, wil je meedoen?

Geef je dan op via het volgende e-mail adres: [email protected]

De leerlingenraad zal zich het komende jaar bezig houden met:

 • Met het organiseren van schoolfeesten en andere activiteiten
 • Meepraten met de medezeggenschapsraad
 • Het bespreken van schoolzaken
 • Het verbeteren van een veilige sfeer op school

De voorzitter van de leerlingenraad op het ZWC is mevrouw Autar. Naast de voorzitter zijn ook dhr. Jongejan en mevr. Yasar actief in de raad.

leerlingstatuut

Het leerlingstatuut van het Zuid-West College is hier terug te vinden:

Regio Westland & DHZW Leerlingenstatuut

lokalen

In het rooster staan natuurlijk ook lokalen aangegeven. Om hier wijs uit te worden hebben we de volgende informatie op een rijtje gezet:

De H die voor elk lokaal staat, staat voor Hoofdgebouw (dat is onze locatie).

Het eerste cijfer die achter de H staat is de verdieping waarop het lokaal zit: de 0 is de begane grond, de 1 is de eerste verdieping en de 2 is de tweede verdieping. De twee cijfers daarna staan voor het lokaalnummer waar de les plaatsvindt.

De letters HL staat voor sporthal Zuidhaghe waar onze LO lessen plaatsvinden.

Daarnaast heeft ons Leerplein op de begane grond de lokalen H020 (SDV richting sport) H023, H024 en H028 (alle drie ZW). Op de eerste verdieping van het Leerplein zitten de lokalen H120 en H122 voor SDV richting ICT en H128, H130 en H132.

LO

Bij LO werken de leerlingen aan verschillende bewegingsactiviteiten zoals spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek en zelfverdediging.

Daarnaast werken we aan de volgende vaardigheden:
Motoriek: vangen, gooien, springen, lopen.
Sociaal en emotioneel: samenwerken, met spanning omgaan, omgaan met tegenslag, sportiviteit, belang van regels etc.
Cognitieve vaardigheden: ruimtelijk inzicht, verbeteren concentratie

Regels bij LO:

 • De gymlessen worden in de sporthal gegeven
 • Verzamelen in de kantine
 • Op tijd aanwezig in de kantine. Het hek gaat dicht en anders moet je omlopen.
 • Sportkleding (wit of zwart shirtje en broekje)
 • Zaalschoenen (zolen die niet afgeven)
 • Sporthoofddoekje zonder spelden
 • Geen sportspullen bij je dan wordt er een MV genoteerd in magister (materiaal vergeten)
 • Geen waardevolle spullen in de kleedkamer laten

lwoo

LWOO is leerwegondersteuning voor leerlingen die aan de volgende kenmerken voldoen:

 • Leerachterstanden tussen de 1 ½ en 3 jaar
 • IQ tussen 75/80 en 90 (of hoger als er ook nog een sociaal-emotionele belemmering t.a.v. het volgen van onderwijs is)

De meeste leerlingen die bij ons op school worden aangemeld met een BL+LWOO-advies worden in een Kompasklas geplaatst. Voor deze specifieke groep leerlingen biedt het Zuid-West College de volledige ondersteuning genoemd in onderstaande tabel.

Sommige BL+LWOO-leerlingen worden in een Koersklas in een kleine groep geplaatst.
Dat geldt ook voor leerlingen die worden aangemeld met een BL/KL/TL+LWOO advies. Voor deze LWOO-leerlingen biedt het Zuid-West College de ondersteuning die in de onderstaande tabel bij 3 t/m 9 worden genoemd.

Omschrijving extra ondersteuning in de Kompasklassen (=BL+LWOO)Toelichting
Kleine groep, eigen lokaal, mentor geeft meerdere vakkenIn de 1e en 2e klassen
Aangepaste lessentabel (er wordt vooral ingezet op Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen en praktische vakken)In de 1e en 2e klassen
Een planmatige aanpak om leerachterstanden weg te werkenIn de 1e en 2e klassen
Doelen gericht op individuele onderwijsbehoeften van leerlingenZowel onderbouw als bovenbouw
Verlengde en extra (individuele) instructie aan leerlingen, die dit nodig hebbenZowel onderbouw als bovenbouw
Clusteren van leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeftenZowel onderbouw als bovenbouw
OPP (OntwikkelingsPerspectiefPlan)Zowel individueel als groepsgewijs
Extra uren mentoraat6,6 uur per leerling per jaar 
Rots- en WatertrainingIn de 1e klassen
Regelmatig contact met oudersDe lijnen worden kort gehouden.

leerlingcoördinator

We hebben 2 leerlingcoördinatoren (leco’s):

De leerlingcoördinator gaat over de organisatie van de leerjaren, leerlingzaken en stuurt de mentoren aan.

De teamleider is verantwoordelijk voor de onderwijskundige, organisatorische, personeels- en leerlingzaken van de betreffende leerjaren.

LOB

LOB staat voor loopbaanleren

Om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden naar een juiste profielkeuze in de tweede klas en een passende keuze voor een opleiding in de vierde klas, doen de leerlingen aan verschillende activiteiten mee. De leerlingen gebruiken op school de website: https://www.bekijkjetoekomstnu.nl/ . Op deze site kunnen ook ouders/verzorgers veel informatie vinden over de profielen in het vmbo, alle mbo opleidingen in de regio Haaglanden en de overstap naar de havo.

In ieder leerjaar maken de leerlingen opdrachten en doen mee aan activiteiten, ook aan u als ouder/verzorger zal soms worden gevraagd om te helpen met een kleine opdracht. Leerlingen van de derde en vierde klas kunnen met hun ouder(s)/verzorger(s) de BekijkJeToekomstNu beurs in december bezoeken.

Op onze school is veel aandacht voor stages. De ervaringen van de stage worden besproken met de mentor, dit wordt ook besproken op de ouderavonden.

De stage, de verschillende activiteiten in alle leerjaren, het bezoeken van de BekijkjeToekomstNu Beurs, de voorlichting in de klas over de profielen en het mbo, de bezoeken aan de open dagen van het mbo en de gesprekken met de leerling (ouders/verzorgers) en de mentor, zorgen er voor dat onze leerlingen na vier jaar vmbo zelf een goede keuze kunnen maken voor een passende vervolgopleiding.

Bij vragen over de profielkeuze of keuze voor een mbo opleiding kunt u ook contact opnemen via de mentor met de decaan.

Onze decaan is mevrouw Briaire. Voor leerlingen is zij het makkelijkst te bereiken via Teams of via de mail.

leerplicht

M

Magister

Alle informatie voor de studie van uw kind kunt u vinden op de Magister ELO (https://sgdenhaag.magister.net).

 • In Magister kunt u te allen tijde de behaalde cijfers van uw kind nakijken.
 • Als ouder (s), verzorger(s) kunt u het rooster van uw kind inzien in Magister. Via het kopje dagrooster ziet u ook direct de laatste wijzigingen.
 • Via Magister kunnen er berichten verstuurd worden naar zowel uw kind als naar u als ouder. U krijgt dit bericht dan via dit e-mailadres in uw inbox: [email protected]
  Het gaat dan om bijvoorbeeld AO-meldingen van uw kind en de nieuwsbrieven van school.
 • Ook is het mogelijk om op rapportavonden een afspraak in te plannen via Magister.

Met vragen over Magister kun je en kunt u terecht bij dhr. Van Breugel.

In Magister worden veel afkortingen gebruikt, hieronder volgt een overzicht van de betekenis van de afkortingen:

De gebruikte afkortingen in Magister
AOAbsent Ongeoorloofd
ZKZiek
TOTe laat Ongeoorloofd
TATe laat Ongeoorloofd afgehandeld
MDMedisch (dokter, tandarts, ziekenhuis, etc.)
TGTe laat Geoorloofd
SESchorsing Extern
SISchorsing Intern
SASchorsing afgehandeld
VAVierkantrooster afgehandeld
OTOngeoorloofd afwezig bij toets
ZTAfw. door ziekte bij toets
AAAbsent ongeoorloofd, Afgehandeld
BVBenodigdheden Vergeten (spullen vergeten, bv. boeken, werkboeken, Chromebook, weekplanner, etui, gymspullen, rekenmachine, etc.)
BABenodigdheden Vergeten afgehandeld
EPElders Present
GBGeblesseerd
HVHuiswerk Vergeten
MSMaatschappelijke Stage
PRPresent
USUitgestuurd
VLVerlof
VRVrijstelling

mentor

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouder(s)/verzorger(s)/leerling over schoolzaken en is te bereiken via mail, Teams of het (school) telefoonnummer 070 308 98 98.

De mentoren in 2023-2024 zijn:

MS Teams

MS365 en Teams

Iedere leerling op onze school beschikt over een Microsoft365-account.
Hiermee kan de leerling gebruik maken van de belangrijkste applicaties van Microsoft, o.a. Word, Powerpoint, Excel en OneDrive. Ook een belangrijke applicatie van MS365 is TEAMS. Per klas is er voor ieder vak een TEAM.
Via Teams kan de leerling:

 • documenten bekijken en delen
 • opdrachten bekijken en inleveren
 • chattten, videobellen met de docent en/of met de klas

Belangrijk voordeel van het gebruik van Teams: De school kan direct overstappen op online-onderwijs zodra dit, om wat voor reden dan ook, nodig is.

Inloggen op Microsoft365:

 • Ga naar office.com
 • Klik op aanmelden Inlog: [email protected] (bijvoorbeeld [email protected])
 • Wachtwoord: hetzelfde wachtwoord dat de leerling gebruikt voor de WIFI op school.

Wat moet de leerling doen als hij zijn wachtwoord niet meer weet en het niet lukt om zelf een wachtwoord aan te vragen: Meld dit bij de mentor. Deze kan bij de helpdesk vragen om het wachtwoord te resetten.

Met vragen over MS Teams kun je terecht bij mevrouw Oole.

Medewerkers

Hieronder vindt u een overzicht van onze docenten. Als u op de naam klikt, dan krijgt u het e-mailadres van de docent.

Afkorting Naam Taken
ACL Dhr. Achalhi LO
ADS Mevr. Adesh NE, mentor H1c, coach
AFK Dhr. Afkiran LO, mentor H4b, coördinator naschoolse sport
AIS Dhr. El Aissaoui GS, coach
ANG Dhr. Angelista LO, voorzitter MR
AUT Mevr. Autar MA, MASK, mentor H4a/d, voorzitter leerlingenraad
BEN Dhr. Bendada WI, mentor H4f
BLB Mevr. Belarbi ISK – NT2, ondersteuning
BOC Dhr. Van Bochoven NE
BOH Mevr. Boehlé D&P SDV, coördinator T.O.P.-programma
BOM Dhr. Boon D&P ICT
BRR Dhr. Brouwer NASK, schoolmaaltijden
BZA Mevr. A. el Bouzidi ISK – NT2, WO
BZS Mevr. S. el Bouzidi ISK – NT2, EN
CHU Mevr. Choukod ISK – WI, RE
CLN Mevr. Colijn ISK – NT2
DAV Mevr. Davis EN, mentor H2e
DRI Mevr. Van den Dries groepsdocent, drama, mentor H1a
ELA Mevr. Eloise EN
ELM Dhr. Elsman NE, EC
ERD Mevr. Erdogan WI, RE, mentor H4a/d, schoolopleider 4OLS
GEC Dhr. Genc EC
GLU Mevr. Gluvers ZW, coach, schoolcoördinator 4OLS
GOU Mevr. Gouverneur KV1, mentor H2c
GUA Mevr. Gowtuar MA, MASK, mentor H3e
GNS Mevr. Günes WI, RE, mentor H1e
GRO Mevr. Groen WI, NE, mentor H1b
JNJ Dhr. Jongejan groepsdocent, GS, mentor H2a, coördinator Diatoetsen
BES Mevr. Mahmood EN, mentor H2g
KAR Dhr. Karakulak EO, mentor H3c
LAE Mevr. De Lange ISK – kunst
MRL Mevr. Marlin BI, mentor H4c, feestcommissie
MRN Mevr. Martina ZW, mentor H3d, stagecoördinator
NAB Mevr. Nabizada NE
ODT Mevr. Oedietram WI, RE
OLY Mevr. Oole FA, mentor H1f, onderwijscoördinator (ZW-uren, MS Teams, RTTI)
OUH Mevr. Oukhita NE
RDN Dhr. Radouani WI, RE, DP
RAG Mevr. Raghoebarsing NE
RES Mevr. Reijnders ZW, mentor H3a
RIC Dhr. Richards LO, mentor H2b, zwemcoördinator
RLV Dhr. Roeleven KV1, CKV, CultuurCoördinator
ROK Mevr. Rookus BI, coördinator zij-instroom, schoolopleider 4OLS
SAR Mevr. Saral EN, mentor H4e
SEV Dhr. Sevigen EC, EO, mentor H2f
SOO Mevr. Sookhlall WI, RE, mentor H1d
TAV Mevr. Tam EN
TWN Dhr. Terwijn GS
THI Mevr. Thijsse ZW, mentor H3b
VAN Dhr. Vandegrift ISK – EN
WEL Dhr. Van ’t Wel GS, coach
YAR Mevr. Yasar BI, NASK, mentor H2d
ZWY Mevr. Zwijsen BI, mentor H3f

Hieronder vindt u een overzicht van de medewerkers die ons ondersteuningsteam vormen. Als u op de naam klikt, dan krijgt u het e-mailadres van de medewerker.

Afkorting Naam Taken
BRI Mevr. Briaire Decaan
ANH Mevr. Anahnah Coördinator Passend Onderwijs, vertrouwenspersoon
KOR Mevr. Korkmaz Leerlingcoördinator bovenbouw, anti-pestcoördinator, stagecoördinator
RAG Mevr. Raghoebarsing Leerlingcoördinator onderbouw, coach, NE
ACA Mevr. Achalhi Ondersteuningsbegeleider
KHT Mevr. El Khattabi Ondersteuningsbegeleider
VNL Mevr. Venloo School Maatschappelijk Werk
SLG Mevr. Slagboom RT

Hieronder vindt u een overzicht van de medewerkers die op ons Servicepunt werken. Als u op de naam klikt, dan krijgt u het e-mailadres van de medewerker.

Afkorting Naam Taken
PIJ Mevr. Pijpers Medewerker Servicepunt
VOO Dhr. Voois Medewerker Servicepunt

Hieronder vindt u een overzicht van de medewerkers die het onderwijs ondersteunen. Als u op de naam klikt, dan krijgt u het e-mailadres van de medewerker.

Afkorting Naam Taak
KVT Mevr. Koevoet Onderwijsassistent, mentor H3a
BRU Dhr. Van Breugel Organisatiemanager, roostermaker, Magister, MR
GEN Dhr. Geernaert Conciërge, veiligheidscoördinator
HRN Dhr. Van der Hoorn Onderwijsassistent, ICT-coördinator
HRW Mevr. Horn Managementassistent
NIA Mevr. Niamat Pedagogisch onderwijsassistent Opvangplek
SLB Dhr. Slob Examensecretaris
JEU Mevr. De Jeu Onderwijsassistent
BRE Dhr. J. van Breugel roostermaker

Hieronder vindt u een overzicht van het MT op het Zuid-West College. Als u op de naam klikt, dan krijgt u het e-mailadres van de medewerker. Het MT overlegt nauw met het OT.

Afkorting Naam Taken
HRW Mevr. Horn Managementassistent
WOU Mevr. Van ’t Wout Teamleider onderbouw, WI, RE
BRN Mevr. Bruin Teamleider ISK
APP Mevr. Appels Teamleider ISK
CRL Dhr. Carlier Adjunct-directeur, teamleider bovenbouw en OOP, LO
SIN Mevr. Sinke Directeur, FA, NE

Vanuit het OT sluiten aan:

Afkorting Naam Taken
ANH Mevr. Anahnah Coördinator Passend Onderwijs
RAG Mevr. Raghoebarsing Leerlingcoördinator onderbouw
KOR Mevr. Korkmaz Leerlingcoördinator bovenbouw

Hieronder vindt u een overzicht van de directie op het Zuid-West College. Als u op de naam klikt, dan krijgt u het e-mailadres van de medewerker.

Afkorting Naam Taken
CRL Dhr. Carlier Adjunct-directeur
SIN Mevr. Sinke Directeur

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school en de regio waaronder de school valt te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.
Binnen onze regio hebben alle locaties echter ook een locatieraad. Inspraak van ouders/verzorgers van de leerlingen wordt in de praktijk gerealiseerd doordat ouders zitting hebben in deze locatieraad, de medezeggenschapsraad van de regio en zelfs in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen die zijn aangesloten bij Lucas Onderwijs.

Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de locatieraad. Vanuit deze raad worden leden afgevaardigd naar de Medezeggenschapsraad en de GMR. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staan de taken, bevoegdheden en hoe verkiezingen plaats vinden.

Het reglement vindt u hier.

Op het ZWC bestaat de raad uit:

 • dhr. Quincy Angelista (personeel)
 • dhr. Cornelis van Breugel (personeel)
 • mevr. Selcan Ates (ouder)
 • vacant (leerling)

 

N

naschoolse sport

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders en leerlingen informatie via de coördinator van de Naschoolse sport.

 • Inschrijven gaat via magister bij activiteiten. De coördinator gaat de klassen langs om uit te leggen hoe dat werkt (week 36)
 • Periode 1 start in week 38
 • De naschoolse sport zal op dinsdag, woensdag of donderdag vanaf 14:00 plaatsvinden
 • Absentie wordt bijgehouden
 • Verder zijn het dezelfde regels als bij LO

De coördinator van de Naschoolse Sport is dhr. Afkiran.

Hieronder vind je de diverse sporten per periode voor dit schooljaar:

Periode 1Periode 2Periode 3
Voetbal herenVoetbal herenVoetbal heren
Voetbal damesVoetbal damesVoetbal dames
FitnessRacketspelenJudo
BoksenKickboksen Hockey
DansenBasketbalRugby
ZwemmenZwemmenZwemmen

niveaus

Op het Zuid-West College kan examen gedaan worden op de volgende niveaus:

 • basis
 • kader
 • mavo

In de onderbouw bieden we KoersKlassen aan, in deze klassen wordt lesgegeven en getoetst op 2 niveaus:

 • KoersKlas basis: basis & kader
 • KoersKlas kader: kader & mavo
 • KoersKlas mavo: mavo & havo

Bij een doorstroom naar de havo, wordt gezocht naar een passende school binnen Lucas Onderwijs.

O

OMZA

Om zicht te krijgen op het leergedrag van onze leerlingen, maken we gebruik van OMZA.

OMZA staat voor:

 • Organisatie
 • Meedoen
 • Zelfvertrouwen
 • Autonomie

Op het rapport verschijnt per periode het overzicht van OMZA. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende codes:

ouderraad

Wij zijn op zoek naar ouders voor de ouderraad!

Wij vinden het belangrijk om te weten wat u van de school en van onze leerlingen vindt en welke ideeën u heeft.

De ouderraad komt elk kwartaal bij elkaar en praat mee over belangrijke schoolzaken. Heeft u interesse om bij de ouderraad te komen, dan kunt u contact opnemen met Mevr. W. Horn via [email protected].

ontruimingsoefening

De school organiseert minimaal één maal per jaar een ontruimingsoefening. Docenten en leerlingen verlaten bij de oefening onder leiding van de BHV-ers na het alarmsignaal zo snel en ordelijk mogelijk het gebouw en volgen de instructies van de BHV-ers op.

opvangplek

De opvangplek is een lokaal op de begane grond, lokaal 000 of 007.

Bij de opvangplek kun je terecht voor de volgende zaken:

 • rode kaart ophalen (US)
 • Te laat inhalen (TO)
 • Absentie inhalen (AO)
 • Vierkant rooster (VK)
 • Interne schorsing (SI)
 • Benodigdheden vergeten (BV)

mevr. Niamat is de pedagogisch onderwijsassistent (POA) en beheert de opvangplek.

ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam houdt toezicht op de basisondersteuning en zorgt ervoor dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij de juiste persoon terecht komen. Leerlingen met extra ondersteuning worden in het JES (Jeugdhulp En School) besproken.

Het ondersteuningsteam (OT) op het Zuid-West College bestaat uit de volgende medewerkers:

Coördinator Passend Onderwijs (COPA)
Mevrouw Anahnah. Aanwezig: ma, di, do, vr

Leerlingcoördinatoren (leco):
Mevr. Raghoebarsing (ondebouw). Aanwezig: ma t/m vr
Mevr. Korkmaz (bovenbouw). Aanwezig: ma t/m vr

Anti-pestcoördinator:
Mevr. Korkmaz. Aanwezig: ma t/m vr

Ondersteuningsbegeleiders:
Mevr. Y. Achalhi. Aanwezig: ma en do -> ma t/m do
Mevr. S. el Khattabi. Aanwezig: ma en do –> ma t/m do
Mevr. F. Belarbi. Aanwezig: ma, di, do en vr

Decaan:
Mevr. Briaire. Aanwezig: op afspraak via de mentor

RT:
Mevr. Slagboom. Aanwezig: wo en do

Ouder- en jeugdsteunpunt
Voor al je vragen over passend onderwijs.

Heb je als ouder vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je uiteraard terecht bij de school van je kind. Maar soms kom je er niet uit. Of wil je aan iemand anders je vragen stellen. 

Dan kun je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouders van kinderen op de middelbare school (of op het mbo). En voor jongeren die zelf vragen hebben. 

Meer informatie of contact 

Je kunt het steunpunt op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 16.00 uur, telefoonnummer: 070 – 31 56 356 of per e-mail [email protected] 

Wat doet het steunpunt?
Op bovenstaande website vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs. Het steunpunt biedt je de juiste informatie. Ook weten ze hoe alles is geregeld in de regio en wat je rechten en plichten zijn. 

Daarnaast kunnen ouders en jongeren bellen of e-mailen met vragen. Het steunpunt helpt bij praktische zaken. Je kunt met ze sparren. Je vragen en twijfels bespreken – zónder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van school. 

Vanuit elk samenwerkingsverband
Ieder samenwerkingsverband in Nederland heeft sinds schooljaar 2022-2023 een ouder- en jeugdsteunpunt. Zo ook het SWVZHW (voor de middelbare school) in Haaglanden. Vraag ze gerust om hulp of advies. 

Ook voor de basisschool
Ouders met kinderen op de basisschool kunnen ook terecht bij bovenstaand telefoonnummer en e-mailadres. Voor meer informatie over passend onderwijs in het primair onderwijs kijk je op de website: Ouder- en jeugdsteunpunt | SPPOH  

 

ouderbijdrage

Wij proberen ons volledige onderwijs zo veel mogelijk te bekostigen van de lumpsum (jaarlijks budget voor de kosten van materiaal en personeel van de Rijksoverheid), subsidies en sponsoren.

Voor sommige activiteiten vragen wij een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. Uw kind kan niet worden uitgesloten van deelname wanneer niet betaald is. Uitsluiting kan wel als een vooraf ingesteld maximum aantal deelnemers bereikt is of als sanctie.

Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is en niet kan leiden tot uitsluiting, kan het zijn dat een activiteit niet plaats kan vinden, omdat de bestaande middelen niet toereikend zijn.

De school betaalt voor de volgende activiteiten:

lesgebonden buitenschoolse feestcommissie organisatorisch
Lessen Naschoolse sport Schoolfeesten Schoolfoto
Bijlessen (ZW-uren) Zwemlessen Sinterklaas Sportshirt
Huiswerkbegeleiding (ZW-uren) Kunstworkshops Kerstweek T.O.P.-kleding
Schoolboeken ICT-workshops Ramadan (schooliftar) Schorten
Chromebook Drama-workshops Holi Kluisje
Excursies Introductie Loveweek Toetspapier
Projecten Jaarafsluiting Pasen Overige materialen
Trainingen Excursies Diplomering Wifi
Extraatjes Kopiëren/printen

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage voor de volgende activiteiten:

Reizen
Kamp leerjaar 1 €50 – €100
Kamp leerjaar 2 €50 – €100
Stedentrip leerjaar 3 €50 – €100
Buitenlandreis leerjaar 4 €50 – €100
Schoolreis pretpark €30

U ontvangt voor deze activiteiten een betaallink per mail.

U bent als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van:

Sportschoenen
Sportbroek
Sporthoofddoek
Schooltas
Gevulde etui
Schriften / map
Rekenmachine
Verzekering Chromebook
Vervoer **

** Hiermee wordt het vervoer van huis naar school en vice versa bedoeld. Vervoer bij activiteiten van school wordt bekostigd door de school.

Met vragen of opmerkingen over de ouderbijdrage kunt u uitsluitend via e-mail terecht bij ons contactpersoon. Het e-mailadres is: [email protected]

4OLS

Het ZWC is onderdeel van de Vierde Haagse Opleidingsschool: 4OLS.

De Vierde Haagse Opleidingsschool (4OLS)

Binnen 4OLS werken zeven Haagse vo-scholen en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot startbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen 4OLS worden studenten voor een belangrijk deel in de praktijk opgeleid. In februari 2020 is de eerste groep studenten binnen 4OLS gestart met hun opleidingstraject.

 Wat is samen opleiden?

 • Opleiden van nieuwe docenten (hbo en wo).
 • Door scholen en lerarenopleidingen samen.
 • In een opleidingsschool (het samenwerkingsverband tussen scholen en lerarenopleidingen).
 • Voor een belangrijk deel in de praktijk (40-50% van het curriculum, via het opleidingsprogramma van de opleidingsschool).

 4OLS Partners

Binnen 4OLS werken de volgende vo-scholen en lerarenopleidingen samen:
De vo-scholen:

 • Gymnasium Haganum;
 • Zuid-West College;
 • Sint-Maartenscollege;
 • Gymnasium Novum;
 • Maerlant-Lyceum;
 • François Vatel;
 • Vrijzinnig-Christelijk Lyceum;
 • Dalton Voorburg.

De lerarenopleidingen:

 • Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo);
 • Universiteit Leiden, ICLON (wo);
 • TU Delft, SEC (wo).

4OLS visie

In de visie van 4OLS staat de mens centraal. We hebben twee belangrijke pijlers in onze visie: persoonlijke verbinding en persoonlijke ontwikkeling.
Persoonlijke verbinding:

 • tussen docent-leerling;
 • binnen de school en het instituut;
 • binnen de opleidingsschool;
 • met de omgeving.

Persoonlijke ontwikkeling:

 • Bildung;
 • onderzoekende houding;
 • maatwerk

Meer informatie over 4OLS vindt u op de website: www.4ols.nl

organisatiedagen

Organisatiedagen (leerlingen lesvrij)
organisatiedag 1 21-08-2023
organisatiedag 2 22-08-2023
organisatiedag 3 23-08-2023
organisatiedag 4 05-10-2023
organisatiedag 5 29-03-2024
organisatiedag 6 ntb
organisatiedag 7 ntb