Index

Wegwijzer ZWC

P

pesten

Wij willen onze leerlingen een veilig klimaat bieden waarin elk kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen en terug kan kijken op een leuke schoolcarrière. Docenten, onderwijsondersteunend personeel en de directie van het Zuid-West College zullen alle leerlingen helpen om dit proces te bewaken. Ons anti-pestprotocol is daarbij ondersteunend en is bedoeld voor alle personeelsleden, leerlingen en ouders. In dit protocol worden de verschillende vormen van pesten benoemd, wat pesten inhoudt, wat de aanpak is, wat de signalen zijn van pesten en tot slot wie er betrokken raken wanneer er sprake is van pesten.

2023-2025 Anti-pestprotocol Zuid-West College

Onze Anti-Pest Coördinator (APC) is mevrouw Korkmaz.

printen

Leerlingen krijgen ieder schooljaar een tegoed van €5,-. Hiermee kunnen de leerlingen kopiëren en printen op school. Als dit tegoed op is kunnen de leerlingen bij mevrouw Horn (kamer 0.32) opwaarderen (bijvoorbeeld weer met € 5,-) door middel van contante betaling of via het Servicepunt met pin. Na deze betaling zal meneer Van der Hoorn (onze ICT-coördinator) het betaalde bedrag op het schoolpasje zetten.

PTA

PTA betekent: Programma van Toetsing en Afsluiting.

Het is een overzicht met alle examenregels en met alle 90 toetsen die je moet maken.

PTA-toetsen maak je het hele jaar door en tellen mee voor je examencijfer.

Alle PTA-toetsen moet je maken, anders krijg je geen diploma

Je mag geen enkele toets missen.

Als je door ziekte een toets of opdracht mist, moet je dat binnen tien lesdagen inhalen.

Je neemt hiervoor zelf contact op met je docent en maakt een afspraak voor een dag en tijdstip.

Heb je zonder geldige reden een toets of opdracht gemist? Dan kan de directeur het cijfer 1 toekennen. Als je voor een toets of werkstuk een 1 krijgt, gaat dat ten koste van je examencijfer.

Zit je in de 3e klas? En heb je enkele PTA-toetsen niet gemaakt of heb je veel onvoldoendes

Dan kun je niet over naar de 4e klas.

Het examenreglement vind je hier.

De PTA’s vind je hieronder:

Klas 3 BASIS 2023-2024 PTA Algemene vakken
Klas 3 BASIS en KADER 2023-2024 PTA Praktijkvakken
Klas 3 KADER 2023-2024 PTA Algemene Vakken
Klas 3 TL-Mavo PTA 2023-2024

Klas 4 BASIS 2023-2024 PTA Algemene vakken err
Klas 4 BASIS en KADER 2023-2024 PTA Praktijkvakken
Klas 4 KADER 2023-2024 PTA Algemene vakken -err
Klas 4 TL-Mavo PTA 2023-2024

Meer informatie is te krijgen via dhr. Slob.

Q

R

rapport

Drie keer per schooljaar verschijnt er een rapport. Bij ieder rapport wordt een voortgangsgesprek met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor gehouden.

rode kaart

Oh, oh! Er is iets niet goed gegaan en je wordt uit de les verwijderd… Dan krijg je een rode kaart. De afspraken over de rode kaart:

 1. Je bent uit de les gestuurd
 2. Meld je bij de opvangplek
 3. Hier krijg je een rode kaart
 4. Vul de rode kaart in
 5. Werk aan je schoolwerk
 6. Ga aan het einde van het lesuur naar de docent waar je uit de les gestuurd bent
 7. Geef de rode kaart aan de docent
 8. Voer het herstelgesprek of maak een afspraak voor een herstelgesprek
 9. Laat de rode kaart ondertekenen door je ouder(s)/verzorger(s)
 10. Lever de eerst volgende schooldag de rode kaart ondertekend in bij de docent

3 rode kaarten

 • 1 dag interne schorsing
 • Gesprek met ouder(s) /verzorger(s), mentor en pedagogisch onderwijsassistent.

6 rode kaarten

 • 1 dag externe schorsing
 • OPP wordt aangemaakt
 • Gesprek met ouder(s) / verzorger(s), mentor, ondersteuning en coördinator

9 rode kaarten

 • 3 dagen externe schorsing
 • Gesprek met ouder(s) / verzorger(s) en coördinator

12 rode kaarten

 • 5 dagen externe schorsing met voornemens tot verwijdering
 • Gesprek met ouder(s) /verzorger(s) en directeur

rooster

Het rooster van je lessen kan je 24 uur per dag vinden in je Magister app (sgdenhaag.magister.net). Omdat het wel eens kan gebeuren dat een docent afwezig is, proberen we wijzigingen in roosters altijd vóór 7:45 ​verwerkt te hebben. Op die manier hopen we dat je voor je van huis vertrekt kan zien of er wijzigingen voor die dag zijn.​

RT

Net als op de basisschool wordt er op het ZWC RT (=Remedial Teaching) gegeven.
Dit houdt in dat leerlingen ondersteuning kunnen krijgen als zij ergens moeite mee hebben.
In overleg met de docenten en zorgcoördinator wordt er gekeken hoe de betreffende leerlingen het beste geholpen kunnen worden, zodanig dat zij weer soepel mee kunnen draaien in de klas.

RTTI

Op het ZWC maken we gebruik van RTTI. De docent en mentor willen overzicht en inzicht in het leerproces van de leerlingen. RTTI geeft dat inzicht. De docent en mentor kijken ermee áchter het cijfer, want de ene 6 de andere niet. Zij zien waarmee en hoe zij de leerlingen verder kunnen helpen.

Wat betekenen de letters RTTI?
De R van Reproductie is wat een leerling uit het hoofd moet kennen: woorden, begrippen, formules, regels, belangrijke feiten.
T1 staat voor Training, het toepassen van een getrainde procedure in een bekende context: een grammaticaregel, veiligheidsvoorschriften, of een formule.
T2 staat voor Transfer, het toepassen van wat geleerd is, maar dan in een nieuwe combinatie, situatie of context.
I staat voor Inzicht; vanuit verschillende perspectieven analyseren, doorgronden en een oplossing construeren. Per periode wordt per vak minimaal een toets ingevoerd volgens het RTTI-principe.

Bij toetsen zorgt deze indeling voor transparantie, waar docenten, leerlingen en ouders profijt van hebben.

Voor meer informatie: klik op deze link.

Voor meer vragen over RTTI kun je terecht bij:
Mevrouw Oole

S

schoolgeld

Wij proberen ons volledige onderwijs zo veel mogelijk te bekostigen van de lumpsum (jaarlijks budget voor de kosten van materiaal en personeel van de Rijksoverheid), subsidies en sponsoren.

Voor sommige activiteiten vragen wij een ouderbijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. Uw kind kan niet worden uitgesloten van deelname wanneer niet betaald is. Uitsluiting kan wel als een vooraf ingesteld maximum aantal deelnemers bereikt is of als sanctie.

Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is en niet kan leiden tot uitsluiting, kan het zijn dat een activiteit niet plaats kan vinden, omdat de bestaande middelen niet toereikend zijn.

De school betaalt voor de volgende activiteiten:

lesgebonden buitenschoolse feestcommissie organisatorisch
Lessen Naschoolse sport Schoolfeesten Schoolfoto
Bijlessen (ZW-uren) Zwemlessen Sinterklaas Sportshirt
Huiswerkbegeleiding (ZW-uren) Kunstworkshops Kerstweek T.O.P.-kleding
Schoolboeken ICT-workshops Ramadan (schooliftar) Schorten
Chromebook Drama-workshops Holi Kluisje
Excursies Introductie Loveweek Toetspapier
Projecten Jaarafsluiting Pasen Overige materialen
Trainingen Excursies Diplomering Wifi
Extraatjes Kopiëren/printen

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage voor de volgende activiteiten:

Reizen
Kamp leerjaar 1 €50 – €100
Kamp leerjaar 2 €50 – €100
Stedentrip leerjaar 3 €50 – €100
Buitenlandreis leerjaar 4 €50 – €100
Schoolreis pretpark €30

U ontvangt voor deze activiteiten een betaallink per mail.

U bent als ouder/verzorger zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van:

Sportschoenen
Sportbroek
Sporthoofddoek
Schooltas
Gevuld etui
Schriften / map
Rekenmachine
Verzekering Chromebook
Vervoer **

** Hiermee wordt het vervoer van huis naar school en vice versa bedoeld. Vervoer bij activiteiten van school wordt bekostigd door de school.

Met vragen of opmerkingen over de ouderbijdrage kunt u uitsluitend via e-mail terecht bij ons contactpersoon. Het e-mailadres is: [email protected]

schoolmaaltijden

We bieden vanaf september van dit schooljaar gratis  fruit en groentesnacks aan op school. We zijn gestart met twee dagen per week. Smaakt dit naar meer? Dan zullen we één of meerdere dag(en) toevoegen en misschien ook het assortiment uit gaan breiden.

schoolplein

Het schoolplein achter de kantine is open van 8.30 uur tot 16.00 uur.
Leerlingen mogen zelf op het schoolplein zijn. Op de campus naast het schoolplein mogen leerlingen alleen onder begeleiding van docenten zijn als oversteek naar Sporthal Zuidhaghe.

Afval moet in de aanwezige afvalbakken worden gegooid.

Eerste en tweede klas leerlingen mogen in de pauze en bij uitval niet het schoolterrein verlaten. Dit heeft te maken met de veiligheid van de leerlingen. Als de uitgevallen uren de laatste uren van het rooster van die dag zijn, mogen de leerlingen wel het terrein verlaten om naar huis te gaan.

schoolpas

Nadat de schoolfoto’s zijn gemaakt zullen er dit jaar weer schoolpasjes uitgereikt worden aan alle leerlingen. Op deze schoolpas staat je pasfoto, leerlingnummer en natuurlijk je naam. Met deze pas kunnen leerlingen, naast dat ze kunnen inloggen met hun leerlingnummer en wachtwoord, ook gemakkelijk inloggen op de printers op school. Daarnaast is de schoolpas ook bedoeld om je mee te kunnen legitimeren op schoolfeesten op het Zuid-West College.

schoolregels

Op school gelden voor jou de volgende 10 ‘gouden’ regels. Deze regels worden bij het kennismakingsgesprek met jou en je ouders/verzorgers besproken en ondertekend.

 • We luisteren naar elkaar en respecteren en helpen elkaar.
 • We gaan op een positieve manier met elkaar om.
 • We zorgen samen voor een veilige en schone school.
 • We zijn op tijd in de les.
 • We gebruiken onze mobiele telefoons alleen met toestemming.
 • We zijn zuinig op spullen.
 • We zorgen dat ons werk op tijd in orde is.
 • We hebben onze jas uit in de les en pet af in de school.
 • We zijn zowel binnen als buiten ambassadeurs van onze school.
 • We komen afspraken na.

Let alsjeblieft ook op het volgende:

 • Draag geen badslippers in de school, want dit zorgt voor onveilige situaties. (En draag ze al helemaal niet met sokken erin, want dan komt de modepolitie!)
 • Draag bij de kooklessen en de LO-lessen je hoofddoek (indien je deze draagt) strak naar achteren in verband met de veiligheid. Er mogen geen ‘losse flappen’ zijn, want deze kunnen vast komen te zitten. Je kunt een sporthoofddoek dragen of bijvoorbeeld een (hoge) coltrui om je hals te bedekken. De losse onderdelen van je hoofddoek in je trui stoppen mag niet, omdat dit makkelijk los kan raken.
 • Zorg dat je gepaste kleding draagt. We zijn een school en leiden je op voor de toekomst. Één van de dingen die we je leren is ‘professioneel gedrag’ en daarbij hoort ook een gepaste kledingstijl.

Regels zijn nooit leuk, dat snappen we, maar het maakt de wereld er wel net een stukje beter en makkelijker op, dus laten we ons er samen aanhouden! Dankjewel!

schoolstewards

Op het ZWC surveilleren naast personeelsleden ook leerlingen in de pauze in de aula, de gangen en buiten. Zij zorgen voor een veilige, schone en gezellige school en spreken waar nodig andere leerlingen aan op hun gedrag.

Dit aanspreken gebeurt vanuit het principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief. Stewards zijn dus geen strenge beveiligers of “boemannen”, maar eerder een soort van gastheer en gastvrouw van de school.

Zij werken met een registratiesysteem. Als er vuilnis niet wordt opgeruimd geven zij om de beurt een waarschuwing.
Na de derde waarschuwing volgt er een registratie en stafcorvee via Meester Marco.

Afspraken met de schoolstewards:

 • Ze gaan niet in discussie
 • Ze houden afstand
 • Ze raken niemand aan
 • Ze hebben een voorbeeldfunctie
 • Ze geven iemand drie keer de kans zijn/haar gedrag aan te passen
 • Positief aanspreken
 • Respect tonen

 Taken schoolstewards:

 • Rondlopen
 • Observeren
 • Hulp bieden
 • Aanspreken van leerlingen
 • Zichtbaar aanwezig zijn
 • Registreren

Op deze manier doen leerlingen die kiezen voor de sector Sport, Dienstverlening en Veiligheid ervaring op om zo nog beter te kunnen kiezen voor hun vervolgopleiding.

De contactpersonen voor het schoolstewards project zijn Mevrouw Boehlé en Meester Marco

schorsing

Er gaat wel eens iets goed mis… dat kan natuurlijk gebeuren. Helaas is er dan wel een consequentie verbonden aan dat wat gebeurd is. Een consequentie kan zijn dat je geschorst wordt. Nu word je nooit ‘zo maar’ geschorst, maar als het onverhoopt wel zo is, dan zijn dit de afspraken:

Interne schorsing (SI)

 1. Je bent intern geschorst.
 2. Je meldt je om 8:00 bij de opvangplek.
 3. De afspraak staat in je agenda. Je blijft tot 16:00 in de opvangplek.
 4. Je volgt geen pauze met de andere leerlingen.
 5. Je gaat aan de slag met je schoolwerk tijdens de interne schorsing.
 6. Je maakt eventuele toetsen van die dag in de opvangplek.

Wanneer word je intern geschorst?

 • Als je je vierkant rooster niet naar behoren hebt voltooid
 • Als maatregel van de coördinator/teamleider voor een incident
 • Als je 3 keer een rode kaart hebt gekregen

Externe schorsing (SE)

 1. Je wordt extern geschorst bij een incident.
 2. Je meldt je direct bij de coördinator/teamleider.
 3. In de tussentijd blijf je in het opvanglokaal.
 4. Hier wacht je tot je bij de coördinator/teamleider komt met de maatregelen.
 5. Ook word je extern geschorst bij 6 rode kaarten en een vierkant rooster niet naar behoren uitvoeren.

Wanneer word je extern geschorst?

 • 6 rode kaarten
 • Als je je vierkant rooster niet naar behoren hebt voltooid
 • Als maatregel van de coördinator voor een incident

Bij schorsingen wordt gebruik gemaakt van een opbouw:

 • 1 dag in- of extern
 • 3 dagen in- of extern
 • 5 dagen in- of extern (met als gevolg verwijdering)

Door de directie wordt een afweging gemaakt of in- of extern passend is bij de situatie die ervoor heeft gezorgd dat er over is gegaan tot schorsing. Bij verwijdering wordt overlegd met het bestuur.

De opbouw wordt niet gebruikt bij incidenten van dusdanige grootte waarbij verwijdering nodig is.

Alle schorsingen worden gemeld bij de Inspectie van Onderwijs, op 1 dag interne schorsing na.

Het Reglement schorsing en verwijdering binnen Lucas Onderwijs, regio Westland en Den Haag Zuidwest, is hier te vinden.

schoolzwemmen

De komende jaren doet onze school mee aan het schoolzwemmen. Hier zijn we ontzettend blij  mee, aangezien er in Nederland jaarlijks veel jongeren (ook met diploma)  in de problemen komen in zee en de zwembaden.

In leerjaar 1 volgen alle leerlingen de verplichte zwemlessen. Dat betekent zwemonderwijs voor zowel leerlingen met als zonder diploma. Dit is belangrijk om zwemveilig te blijven. We willen dat meer kinderen voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid en dat kinderen ook nadat ze hun zwemdiploma’s hebben gehaald regelmatig blijven zwemmen. Voor meer informatie kunt u naar de website https://www.nrz-nl.nl/nationaal-plan-zwemveiligheid/

Per periode zullen er twee klassen zwemlessen krijgen.

Het adres is:

Zwembad de Waterthor
Thorbeckelaan 350
2564 BZ Den Haag
(070) 323 51 41

Belangrijke afspraken:

 • Zelf zorgen voor badkleding en een handdoek. Badmuts en badkleding met korte pijpjes zijn toegestaan.
 • Tas inclusief waardevolle spullen (Chromebook, telefoon, portemonnee) in de kluis op school opbergen.
 • Het is niet mogelijk eten of drinken te kopen in het zwembad
 • Sierraden moet tijdens het zwemmen af zijn.
 • In de bus mag niet gegeten en gedronken worden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de mentor of de coördinator zwemles, dhr. Richards.

servicepunt

Ons Servicepunt is te bereiken via 070-308 98 98 of via [email protected]

 • Het servicepunt beantwoord de telefoonlijn van het Zuid-West College tussen 08.00 uur en 16.30 uur.
 • Beantwoord vragen van ouders/verzorgers/overige personen en verbindt waar nodig door naar andere personen binnen onze organisatie.
 • Registreert telefonisch de ziekmeldingen (voor 09.00 uur ziekmelden).
 • Registreert medische afspraken (graag een dag van te voren doorgeven).
 • Bellen AO’s (afwezig ongeoorloofd) van de leerlingen na bij ouders.
 • Als leerlingen te laat zijn, halen zij een te laat briefje op het servicepunt.
 • Verlofaanvraagformulieren dienen op het servicepunt opgehaald en ingeleverd te worden.
 • Ontvangt en registreert ouders/verzorgers en andere bezoekers bij binnenkomst.

Ons Servicepunt wordt bemand door meneer Voois, mevrouw Pijpers en meneer Al Chekhouian.

sociale vaardigheidstraingen

Alle leerlingen krijgen in groepsverband trainingen aangeboden op het gebied van sociale vaardigheid. De trainingen zijn gericht op het neerzetten van een veilige, fijne groepssfeer, waar ruimte is om te ontwikkelen als leerling en als persoon.

We bieden deze trainingen aan in samenwerking met Centrum 16*22, Sabra’s Bootcamp & MEION.

social media

We zijn ook van de partij op social media.

Volg ons hier:

Lees hier ons Protocol Sociale Media Voortgezet Onderwijs Lucas Onderwijs

SOP

SOP staat voor School Ondersteunings Profiel

De scholen binnen het SWV (samenwerkingsverband) Zuid Holland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke ondersteuning kan bieden.

In ons SOP staat beschreven wat op het Zuid-West College aan ondersteuning wordt aangeboden, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen basis- en extra ondersteuning.

Alle scholen bieden basisondersteuning, bijvoorbeeld voor kinderen met dyslexie.
Voor sommige leerlingen is er meer ondersteuning nodig; dit wordt extra ondersteuning genoemd.

Ons SOP is via deze link te lezen.

sport dienstverlening en veiligheid

Sport, Dienstverlening en Veiligheid is een sector waarbij beroepen in de sport- en veiligheidssector uitgebreid behandeld worden. Veel praktijk en afwisselende lessen zorgen voor een breed aanbod aan opdrachten en vaardigheden. Omdat er examen gedaan wordt in Dienstverlening en producten werk je voornamelijk sector overstijgend zodat je een brede keuze hebt voor het vervolgonderwijs.
Je leert voor een groep te staan, het organiseren van sportactiviteiten, alles over gezonde voeding, hoe je zorg draagt voor de veiligheid, hoe je je presenteert en je ontwikkelt je dienstverlenende kwaliteiten. Bewegen en doen is de kern van ons programma. 

stages

Stages zijn voor vmbo-leerlingen de perfecte gelegenheid om te ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. Hierdoor hebben wij als Zuid-West College ervoor gekozen om de stages een belangrijk onderdeel te maken van ons onderwijsprogramma.

Leerjaar 1 en 2 lopen stage via JINC. Leerjaar 3 en 4 lopen stage in samenwerking met ons eigen stagebureau.

Het stagebureau bestaat uit mevrouw Martina en mevrouw Korkmaz.

stedentrips

Na vier jaar op het Zuid-West College gaan de leerlingen naar het MBO. Een grote stap voor sommigen die soms niet verder dan hun wijk zijn geweest: ze moeten ineens naar een andere stad om hun mbo-opleiding te kunnen volgen. Om onze leerlingen een voorproefje te geven van de wereld buiten Den Haag organiseert het ZWC voor de bovenbouwleerlingen stedentrips.
Klas 3 gaat dit schooljaar bijvoorbeeld twee nachten overnachten in onze hoofdstad Amsterdam en klas 4 gaat naar het buitenland. Waarnaartoe blijft nog een verrassing. Voorafgaande jaren zijn we met klas 4 naar Parijs en Brussel geweest. Tijdens de steden trips houden wij ons bezig met het verkennen van de stad waar we verblijven. De programma’s staan volgepland met allerlei leuke activiteiten. Het doel van deze reizen is om leerlingen, onder begeleiding, een beetje vrijheid te laten proeven en hen te leren over hoe alles in de ‘echte wereld’ gaat. Denk aan het nemen van een trein, het budgetteren van je zakgeld en hoe het is om zonder ouders weg te zijn.  Hiermee hopen wij onze leerlingen beter voor te bereiden op het leven na de middelbareschooltijd.

stichting Leergeld

Helaas is de vergoeding van de Ooievaarspas in het onderwijs afgeschaft. Is er echter wel een Ooievaarspas aanwezig, dan komt u waarschijnlijk wel in aanmerking voor andere vergoedingen van Stichting Leergeld. Meer informatie vindt u via deze link.

T

te laat

Het kan ons allemaal overkomen… Verslapen, de tram gemist, lekke fietsband of brood vergeten en dan kom je te laat op school. De afspraken omtrent te laat komen, zijn:

 1. Je bent te laat gekomen.
 2. Je meldt je de volgende schooldag om 8:00 bij de opvangplek. Deze afspraak staat in je agenda.
 3. Je blijft tot 8:25 in de opvangplek.
 4. Als je je de volgende schooldag niet hebt gemeld, meld je je de schooldag daarna. Deze afspraak staat in je agenda.
 5. Als je je 2 keer niet gemeld hebt, moet je 2 lesuren inhalen.
 6. Je wordt ingepland om de 2 lesuren in te halen. Dit staat in je agenda.
 7. Dit staat in je agenda.
 8. Als je de twee lesuren niet inhaalt, dan krijg je een vierkant rooster.
 9. Als je het vierkant rooster niet volgt, dan volgt er een schorsing.

3x te laat

 • Je mentor spreekt met jou om te kijken hoe te laat komen voorkomen kan worden en neemt contact op met je ouder(s)/verzorger(s)

6x te laat

 • Jij en je ouder(s)/verzorger(s) worden door de mentor uitgenodigd voor een gesprek op school.

9x te laat

 • Er wordt een melding gedaan bij de leerplicht.
 • Je ouder(s) / verzorger(s) krijgen hier een brief over.
 • De brief moet ondertekend worden door je ouder(s)/verzorg er(s).
 • Lever de brief ondertekend in bij het Servicepunt.

12x te laat

 • Er wordt een melding gedaan bij de leerplicht.
 • Je ouder(s) / verzorger(s) krijgen hier een brief over.
 • De brief moet ondertekend worden door je ouder(s)/verzorg er(s).
 • Lever de brief ondertekend in bij het Servicepunt.
 • Bij 12x TO houdt de leerplichtambtenaar preventieve gesprekken op school met jou en je ouder(s) / verzorger(s)

telefoon ingenomen

We weten het. We snappen het. Je hele leven speelt zich af op je mobiele telefoon. Maar… in de lessen mag je ‘m alleen gebruiken als je toestemming hebt van de docent. Je telefoon kan namelijk afleiden, we vinden het niet fijn als je online in je boeken werkt via je telefoon (daar heb je een Chromebook voor) en multitasken is top, alleen wel onhandig: tegelijk Whatsapp, Insta, schoolwerk en luisteren naar de juf en meester… dat kan geen enkel brein aan!

Als je je telefoon niet mag gebruiken tijdens de les en je doet het toch, dan nemen we je telefoon in. En wat gebeurt er dan met je favoriete gadget?

 • Je telefoon wordt ingenomen door de docent/medewerker
 • Je telefoon wordt in een enveloppe, voorzien van je naam en klas, door de docent/medewerker ingeleverd bij lokaal 007 (de opvangplek)
 • Je telefoon ligt veilig en rustig in lokaal 007
 • Je mag je telefoon om 16:00 weer ophalen in de opvangplek

In de tussentijd mag en kun je even niet je Socials checken of bellen… dus zorg ervoor dat je je telefoon alleen gebruikt met toestemming.

toetsen

Hier staat binnenkort ons toetsbeleid 2022-2024.

T.O.P-programma

Talent Orde & Preventie: ZWC T.O.P.-programma

Droom je van een baan bij de politie? Zie jij jezelf al bij de toegangspoort van een groot evenement staan als beveiliger? Staan camouflagekleuren je goed? Vind jij het leuk om met mensen om te gaan? Is samenwerken jouw ding? En weet iedereen dat ze bij jou moeten zijn als ze hulp nodig hebben?

Dan is het ZWC T.O.P.-programma echt iets voor jou!

Vanaf schooljaar 2022-2023 is het Zuid-West College met het Talent Order & Preventie programma gestart, kortweg: het T.O.P.-programma. Een programma dat je kunt volgen náást je lessen in de Kompas- of KoersKlas.

T.O.P. is uniek! Het programma wordt nergens anders in Nederland aangeboden dan op het Zuid-West College! 4 jaar lang, naast je basis-, kader of mavo-studie.

Maar wat is T.O.P. precies?

Tijdens het T.O.P.-programma oriënteer je je op een baan als politie-agent, beveiliger, handhaving, marechaussee of een positie in het leger.

Vanaf de brugklas kijk je welke vervolgstudie na het vmbo bij je past en bereid je je daarop voor, bij bijvoorbeeld de mbo-opleiding Orde en Veiligheid of de politieacademie.

Je haalt het beste uit jezelf door in de praktijk te ervaren hoe deze beroepen zijn. Deze lessen zijn dus niet alleen op school, maar hiervoor worden ook bezoeken gebracht aan ROC Mondriaan en de politieacademie.

In de lessen maak je kennis met zoveel mogelijk onderdelen uit het werkveld. Je leert hoe je een portofoon moet gebruiken en hoe je iemand in de boeien slaat. Je leert jezelf camoufleren en hoe je iemand kan vervoeren die gewond is. Je gaat op bezoek bij de brandweer en leert hoe je een brand blust. Je leert omgaan met emoties van anderen en hoe je een gebouw moet ontruimen. Je loopt stage op het ZWC in de pauzes en tijdens open dagen. Je leert hoe je het verkeer regelt en zorgt voor de veiligheid in de wijk. En dat is nog maar een klein voorbeeld van alles wat je gaat doen/leren.

Meer weten? Dat kan via mevr. Boehlé.