Index

Wegwijzer ZWC

P

Parijsreis

Het examenjaar is een heel spannend jaar en te vieren dat het voorbij is hebben wij als school onze buitenlandse reis staan ter afsluiting van niet alleen het schooljaar, maar ook de vmbo-schoolcarrière. We vieren het vertrek van onze leerlingen én verwelkomen alle nieuwe kansen en uitdagingen van het MBO.
Helaas is de examenreis naar Parijs in schooljaar 2021-2022 geannuleerd ivm corona.

 

PTA

PTA betekent: Programma van Toetsing en Afsluiting.

Het is een overzicht met alle examenregels en met alle 90 toetsen die je moet maken.

Je vindt het PTA op de website van de school onder:

https://zuidwestcollege.nl/onderwijs/examens/

PTA-toetsen maak je het hele jaar door en tellen mee voor je examencijfer.

Alle PTA-toetsen moet je maken, anders krijg je geen diploma

Je mag geen enkele toets missen.

Als je door ziekte een toets of opdracht mist, moet je dat binnen tien lesdagen inhalen.

Je neemt hiervoor zelf contact op met je docent en maakt een afspraak voor een dag en tijdstip.

Heb je zonder geldige reden een toets of opdracht gemist? Dan kan de directeur het cijfer 1 toekennen. Als je voor een toets of werkstuk een 1 krijgt, gaat dat ten koste van je examencijfer.

Zit je in de 3e klas? En heb je enkele PTA-toetsen niet gemaakt of heb je veel onvoldoendes

Dan kun je niet over naar de 4e klas.

pesten

Wij willen onze leerlingen een veilig klimaat bieden waarin elk kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen en terug kan kijken op een leuke schoolcarrière. Docenten, onderwijsondersteunend personeel en de directie van het Zuid-West College zullen alle leerlingen helpen om dit proces te bewaken. Ons anti-pestprotocol is daarbij ondersteunend en is bedoeld voor alle personeelsleden, leerlingen en ouders. In dit protocol worden de verschillende vormen van pesten benoemd, wat pesten inhoudt, wat de aanpak is, wat de signalen zijn van pesten en tot slot wie er betrokken raken wanneer er sprake is van pesten.

2021-2023 Anti-pestprotocol ZWC

Onze Anti-Pest Coördinator (APC) is mevrouw Korkmaz.

printen

Leerlingen krijgen ieder schooljaar een tegoed van €5,-. Hiermee kunnen de leerlingen kopiëren en printen op school. Als dit tegoed op is kunnen de leerlingen bij mevrouw Horn (kamer 0.32) opwaarderen (bijvoorbeeld weer met € 5,-) door middel van contante betaling of via het Servicepunt met pin. Na deze betaling zal meneer Van der Hoorn (onze ICT-coördinator) het betaalde bedrag op het schoolpasje zetten.

Q

R

rapport

rots en water

RTTI

Op het ZWC maken we gebruik van RTTI. De docent en mentor willen overzicht en inzicht in het leerproces van de leerlingen. RTTI geeft dat inzicht. De docent en mentor kijken ermee áchter het cijfer, want de ene 6 de andere niet. Zij zien waarmee en hoe zij de leerlingen verder kunnen helpen.

Wat betekenen de letters RTTI?
De R van Reproductie is wat een leerling uit het hoofd moet kennen: woorden, begrippen, formules, regels, belangrijke feiten.
T1 staat voor Training, het toepassen van een getrainde procedure in een bekende context: een grammaticaregel, veiligheidsvoorschriften, of een formule.
T2 staat voor Transfer, het toepassen van wat geleerd is, maar dan in een nieuwe combinatie, situatie of context.
I staat voor Inzicht; vanuit verschillende perspectieven analyseren, doorgronden en een oplossing construeren. Per periode wordt per vak minimaal een toets ingevoerd volgens het RTTI-principe.

Bij toetsen zorgt deze indeling voor transparantie, waar docenten, leerlingen en ouders profijt van hebben.

Voor meer informatie: klik op deze link.

Voor meer vragen over RTTI kun je terecht bij:
Mevrouw Oole
Mevrouw Van ’t Hoenderdaal

rooster

rode kaart

Oh, oh! Er is iets niet goed gegaan en je wordt uit de les verwijderd… Dan krijg je een rode kaart. De afspraken over de rode kaart:

 1. Je bent uit de les gestuurd
 2. Meld je bij de opvangplek
 3. Hier krijg je een rode kaart
 4. Vul de rode kaart in
 5. Werk aan je schoolwerk
 6. Ga aan het einde van het lesuur naar de docent waar je uit de les gestuurd bent
 7. Geef de rode kaart aan de docent
 8. Voer het herstelgesprek of maak een afspraak voor een herstelgesprek
 9. Laat de rode kaart ondertekenen door je ouder(s)/verzorger(s)
 10. Lever de eerst volgende schooldag de rode kaart ondertekend in bij de docent

3 rode kaarten

 • 1 dag interne schorsing
 • Gesprek met ouder(s) /verzorger(s), mentor en pedagogisch onderwijsassistent.

6 rode kaarten

 • 1 dag externe schorsing
 • OPP wordt aangemaakt
 • Gesprek met ouder(s) / verzorger(s), mentor, ondersteuning en coördinator

9 rode kaarten

 • 3 dagen externe schorsing
 • Gesprek met ouder(s) / verzorger(s) en coördinator

12 rode kaarten

 • 5 dagen externe schorsing met voornemens tot verwijdering
 • Gesprek met ouder(s) /verzorger(s) en directeur

S

servicepunt

Ons Servicepunt is te bereiken via 070-308 98 98 of via zuidwestcollege@sgzuidwest.nl

 • Het servicepunt beantwoord de telefoonlijn van het Zuid-West College tussen 08.00 uur en 16.30 uur.
 • Beantwoord vragen van ouders/verzorgers/overige personen en verbindt waar nodig door naar andere personen binnen onze organisatie.
 • Registreert telefonisch de ziekmeldingen (voor 09.00 uur ziekmelden).
 • Registreert medische afspraken (graag een dag van te voren doorgeven).
 • Bellen AO’s (afwezig ongeoorloofd) van de leerlingen na bij ouders.
 • Als leerlingen te laat zijn, halen zij een te laat briefje op het servicepunt.
 • Verlofaanvraagformulieren dienen op het servicepunt opgehaald en ingeleverd te worden.
 • Ontvangt en registreert ouders/verzorgers en andere bezoekers bij binnenkomst.

Ons Servicepunt wordt bemand door meneer Voois, mevrouw Pijpers en meneer Al Chekhouian.

studiedagen

Op onderstaande studiedagen zijn onze leerlingen lesvrij en werken de medewerkers van het ZWC aan de ontwikkeling van het onderwijs, zodat we iedere leerling uit kunnen blijven dagen het beste uit zichzelf te halen.

Studiedag 130 augustus 2021
Studiedag 26 december 2021
Studiedag 324 december 2021
Studiedag 48 februari 2022
Studiedag 515 april 2022
Studiedag 627 mei 2022

schoolstewards

Op het ZWC surveilleren naast personeelsleden ook leerlingen in de pauze in de aula, de gangen en buiten. Zij zorgen voor een veilige, schone en gezellige school en spreken waar nodig andere leerlingen aan op hun gedrag.

Dit aanspreken gebeurt vanuit het principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief. Stewards zijn dus geen strenge beveiligers of “boemannen”, maar eerder een soort van gastheer en gastvrouw van de school.

Zij werken met een registratiesysteem. Als er vuilnis niet wordt opgeruimd geven zij om de beurt een waarschuwing.
Na de derde waarschuwing volgt er een registratie en stafcorvee via Meester Marco.

Afspraken met de schoolstewards:

 • Ze gaan niet in discussie
 • Ze houden afstand
 • Ze raken niemand aan
 • Ze hebben een voorbeeldfunctie
 • Ze geven iemand drie keer de kans zijn/haar gedrag aan te passen
 • Positief aanspreken
 • Respect tonen

 Taken schoolstewards:

 • Rondlopen
 • Observeren
 • Hulp bieden
 • Aanspreken van leerlingen
 • Zichtbaar aanwezig zijn
 • Registreren

Op deze manier doen leerlingen die kiezen voor de sector Sport, Dienstverlening en Veiligheid ervaring op om zo nog beter te kunnen kiezen voor hun vervolgopleiding.

De contactpersonen voor het schoolstewards project zijn Mevrouw Boehlé en Meester Marco

schoolregels

Op school gelden voor jou de volgende 10 ‘gouden’ regels. Deze regels worden bij het kennismakingsgesprek met jou en je ouders/verzorgers besproken en ondertekend.

 • We luisteren naar elkaar en respecteren en helpen elkaar.
 • We gaan op een positieve manier met elkaar om.
 • We zorgen samen voor een veilige en schone school.
 • We zijn op tijd in de les.
 • We gebruiken onze mobiele telefoons alleen met toestemming.
 • We zijn zuinig op spullen.
 • We zorgen dat ons werk op tijd in orde is.
 • We hebben onze jas uit in de les en pet af in de school.
 • We zijn zowel binnen als buiten ambassadeurs van onze school.
 • We komen afspraken na.

Let alsjeblieft ook op het volgende:

 • Draag geen badslippers in de school, want dit zorgt voor onveilige situaties. (En draag ze al helemaal niet met sokken erin, want dan komt de modepolitie!)
 • Draag bij de kooklessen en de LO-lessen je hoofddoek (indien je deze draagt) strak naar achteren in verband met de veiligheid. Er mogen geen ‘losse flappen’ zijn, want deze kunnen vast komen te zitten. Je kunt een sporthoofddoek dragen of bijvoorbeeld een (hoge) coltrui om je hals te bedekken. De losse onderdelen van je hoofddoek in je trui stoppen mag niet, omdat dit makkelijk los kan raken.
 • Zorg dat je gepaste kleding draagt. We zijn een school en leiden je op voor de toekomst. Één van de dingen die we je leren is ‘professioneel gedrag’ en daarbij hoort ook een gepaste kledingstijl.

Regels zijn nooit leuk, dat snappen we, maar het maakt de wereld er wel net een stukje beter en makkelijker op, dus laten we ons er samen aanhouden! Dankjewel!

schoolpas

Nadat de schoolfoto’s zijn gemaakt zullen er dit jaar weer schoolpasjes uitgereikt worden aan alle leerlingen. Op deze schoolpas staat je pasfoto, leerlingnummer en natuurlijk je naam. Met deze pas kunnen leerlingen, naast dat ze kunnen inloggen met hun leerlingnummer en wachtwoord, ook gemakkelijk inloggen op de printers op school. Daarnaast is de schoolpas ook bedoeld om je mee te kunnen legitimeren op schoolfeesten op het Zuid-West College.

schorsing

Er gaat wel eens iets goed mis… dat kan natuurlijk gebeuren. Helaas is er dan wel een consequentie verbonden aan dat wat gebeurd is. Een consequentie kan zijn dat je geschorst wordt. Nu word je nooit ‘zo maar’ geschorst, maar als het onverhoopt wel zo is, dan zijn dit de afspraken:

Interne schorsing (SI)

 1. Je bent intern geschorst.
 2. Je meldt je om 8:00 bij de opvangplek.
 3. De afspraak staat in je agenda. Je blijft tot 16:30 in de opvangplek.
 4. Je volgt geen pauze met de andere leerlingen.
 5. Je gaat aan de slag met je schoolwerk tijdens de interne schorsing.
 6. Je maakt eventuele toetsen van die dag in de opvangplek.

Wanneer word je intern geschorst?

 • Als je je vierkant rooster niet naar behoren voltooid
 • Als maatregel van de coördinator voor een incident
 • Als je 3 keer een rode kaart hebt gekregen

Externe schorsing (SE)

 1. Je wordt extern geschorst bij een incident.
 2. Je meldt je direct bij de coördinator.
 3. In de tussentijd blijf je in het opvanglokaal.
 4. Hier wacht je tot je bij de coördinator komt met de maatregelen.
 5. Ook wordt je extern geschorst bij 6 rode kaarten en een vierkant rooster niet naar behoren uitvoeren.

Wanneer word je extern geschorst?

 • 6 rode kaarten
 • Als je je vierkant rooster niet naar behoren voltooid
 • Als maatregel van de coördinator voor een incident

schoolgeld

In de eerste maand van het schooljaar gaat u de factuur voor ouderbijdrage in uw mailbox ontvangen.

Er zijn kosten voor de inrichting van het onderwijs die niet vergoed worden door de overheid. Hieronder volgt een toelichting op de kosten die wij in rekening brengen:

Ouderbijdragen

 • Cultuurbijdrage; deze bijdragen zal worden gebruikt om culturele activiteiten te organiseren voor alle leerlingen
 • ICT; van deze bijdragen betalen wij de aanschaf en het onderhoud voor licenties en we vervangen computers en schaffen chromebooks aan
 • Kluisje; dit is een bijdrage voor het onderhoud en eventuele vervang van een kluisje

(voor dit jaar krijgen alleen de eerstejaars het kluisje in rekening gebracht, dit omdat tijdens covid het kluisje niet gebruikt mocht worden, maar wel in rekening is gebracht bij de leerlingen)

 • Overige kosten; met dit geld kunnen kleine feestjes en vieringen organiseren, we hebben ook een ouder- en leerlingraad de kosten hiervoor worden ook van deze bijdragen betaald. Elke leerling krijgt een kopieerpasje zodat de leerlingen op school gebruik kunnen maken van de machines.
 • Verzekeringskosten (niet voor de tablet en/of chromebook); we hebben een ongevallen- en reisverzekering afgesloten voor al onze leerlingen de kosten van deze verzekering wordt van deze bijdragen betaald.

Overige bijdragen

 • Buitenschoolse activiteiten; de school organiseert regelmatig sportieve activiteiten buiten de school. Denk dan bijvoorbeeld aan de klimmuur. Zonder deze bijdragen kunnen wij geen buitenschoolse activiteiten meer aanbieden
 • Diploma uitreiking; We willen groots vieren dat de examenleerlingen geslaagd zijn en vragen daarvoor een kleine bijdrage
 • Introductie- / afsluitende activiteiten; Wij starten en eindigen het schooljaar met activiteiten. Denk dan bijvoorbeeld aan een afsluitende barbecue met al onze leerlingen
 • Schoolfoto;
 • Sportshirt;
 • Introductiekamp; we gaan op kamp met al onze eerstejaars zodat zij kennis kunnen maken met elkaar en de leraren. Zonder uw bijdragen kunnen wij geen introductiekamp meer aanbieden.

Helaas is de vergoeding van de Ooievaarspas in het onderwijs afgeschaft. Is er echter wel een Ooievaarspas aanwezig, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor andere vergoedingen van Stichting Leergeld. Meer informatie vindt u via deze link.

NB.: alle ouderbijdragen in het onderwijs zijn vrijwillig.

Met vragen of opmerkingen over de ouderbijdrage kunt u uitsluitend via e-mail terecht bij ons contactpersoon. Het e-mailadres is:

schoolkostenZWC@sgzuidwest.nl

schoolzwemmen

De komende jaren doet onze school mee aan het schoolzwemmen. Hier zijn we ontzettend blij  mee, aangezien er in Nederland jaarlijks veel jongeren (ook met diploma)  in de problemen komen in zee en de zwembaden.

In leerjaar 1 volgen alle leerlingen de verplichte zwemlessen. Dat betekent zwemonderwijs voor zowel leerlingen met als zonder diploma. Dit is belangrijk om zwemveilig te blijven. We willen dat meer kinderen voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid en dat kinderen ook nadat ze hun zwemdiploma’s hebben gehaald regelmatig blijven zwemmen. Voor meer informatie kunt u naar de website https://www.nrz-nl.nl/nationaal-plan-zwemveiligheid/

Per periode zullen er twee klassen zwemlessen krijgen.

Mevrouw Yasar en meneer Van der Hoorn zullen de leerlingen begeleiden in de bus en het zwembad.

Het adres is:

Zwembad de Waterthor

horbeckelaan 350
2564 BZ Den Haag
(070) 323 51 41

Belangrijke afspraken:

 • Zelf zorgen voor badkleding en een handdoek. Badmuts en badkleding met korte pijpjes zijn toegestaan.
 • Tas inclusief waardevolle spullen (Chromebook, telefoon, portemonnee) in de kluis op school opbergen.
 • Het is niet mogelijk eten of drinken te kopen in het zwembad
 • Sierraden moet tijdens het zwemmen af zijn.
 • In de bus mag niet gegeten en gedronken worden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de mentor of de coördinator zwemles, mevr. Marlin.

sport dienstverlening en veiligheid

Sport, Dienstverlening en Veiligheid is een sector waarbij beroepen in de sport- en veiligheidssector uitgebreid behandeld worden. Veel praktijk en afwisselende lessen zorgen voor een breed aanbod aan opdrachten en vaardigheden. Omdat er examen gedaan wordt in Dienstverlening en producten werk je voornamelijk sector overstijgend zodat je een brede keuze hebt voor het vervolgonderwijs.
Je leert voor een groep te staan, het organiseren van sportactiviteiten, alles over gezonde voeding, hoe je zorg draagt voor de veiligheid, hoe je je presenteert en je ontwikkelt je dienstverlenende kwaliteiten. Bewegen en doen is de kern van ons programma. 

social media

We zijn ook van de partij op social media.

Volg ons hier:

SOP

SOP staat voor School Ondersteunings Profiel

De scholen binnen het SWV (samenwerkingsverband) Zuid Holland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke ondersteuning kan bieden.

In ons SOP staat beschreven wat op het Zuid-West College aan ondersteuning wordt aangeboden, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen basis- en extra ondersteuning.

Alle scholen bieden basisondersteuning, bijvoorbeeld voor kinderen met dyslexie.
Voor sommige leerlingen is er meer ondersteuning nodig; dit wordt extra ondersteuning genoemd.

schoolplein

Het schoolplein achter de kantine is open van 8.30 uur tot 16.00 uur.
Leerlingen mogen zelf op het schoolplein zijn. Op de campus naast het schoolplein mogen leerlingen alleen onder begeleiding van docenten zijn als oversteek naar Sporthal Zuidhaghe.

Afval moet in de aanwezige afvalbakken worden gegooid.

Eerste en tweede klas leerlingen mogen in de pauze en bij uitval niet het schoolterrein verlaten. Dit heeft te maken met de veiligheid van de leerlingen. Als de uitgevallen uren de laatste uren van het rooster van die dag zijn, mogen de leerlingen wel het terrein verlaten om naar huis te gaan.

stichting Leergeld

Helaas is de vergoeding van de Ooievaarspas in het onderwijs afgeschaft. Is er echter wel een Ooievaarspas aanwezig, dan komt u waarschijnlijk wel in aanmerking voor andere vergoedingen van Stichting Leergeld. Meer informatie vindt u via deze link.

stages

Stages zijn voor vmbo-leerlingen de perfecte gelegenheid om te ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. Hierdoor hebben wij als Zuid-West College ervoor gekozen om de stages een belangrijk onderdeel te maken van ons onderwijsprogramma.

Leerjaar 1 en 2 lopen stage via JINC. Leerjaar 3 en 4 lopen stage in samenwerking met ons eigen stagebureau.

Het stagebureau bestaat uit mevrouw Martina en mevrouw Korkmaz.

De stage voor leerjaar 4 vindt plaats op:
maandag 6 t/m vrijdag 17 december 2021.

T

te laat

Het kan ons allemaal overkomen… Verslapen, de tram gemist, lekke fietsband of brood vergeten en dan kom je te laat op school. De afspraken omtrent te laat komen, zijn:

 1. Je bent te laat gekomen.
 2. Je meldt je de volgende schooldag om 8:00 bij de opvangplek. Deze afspraak staat in je agenda.
 3. Je blijft tot 8:25 in de opvangplek.
 4. Als je je de volgende schooldag niet hebt gemeld, meld je je de schooldag daarna. Deze afspraak staat in je agenda.
 5. Als je je 2 keer niet gemeld hebt, moet je 2 lesuren inhalen.
 6. Je wordt ingepland om de 2 lesuren in te halen. Dit staat in je agenda.
 7. Dit staat in je agenda.
 8. Als je de twee lesuren niet inhaalt, dan krijg je een vierkant rooster.
 9. Als je het vierkant rooster niet volgt, dan volgt er een schorsing.

3x te laat

 • Je mentor spreekt met jou om te kijken hoe te laat komen voorkomen kan worden en neemt contact op met je ouder(s)/verzorger(s)

6x te laat

 • Jij en je ouder(s)/verzorger(s) worden door de mentor uitgenodigd voor een gesprek op school.

9x te laat

 • Er wordt een melding gedaan bij de leerplicht.
 • Je ouder(s) / verzorger(s) krijgen hier een brief over.
 • De brief moet ondertekend worden door je ouder(s)/verzorg er(s).
 • Lever de brief ondertekend in bij het Servicepunt.

12x te laat

 • Er wordt een melding gedaan bij de leerplicht.
 • Je ouder(s) / verzorger(s) krijgen hier een brief over.
 • De brief moet ondertekend worden door je ouder(s)/verzorg er(s).
 • Lever de brief ondertekend in bij het Servicepunt.
 • Bij 12x TO houdt de leerplichtambtenaar preventieve gesprekken op school met jou en je ouder(s) / verzorger(s)

toetsen

telefoon ingenomen

We weten het. We snappen het. Je hele leven speelt zich af op je mobiele telefoon. Maar… in de lessen mag je ‘m alleen gebruiken als je toestemming hebt van de docent. Je telefoon kan namelijk afleiden, we vinden het niet fijn als je online in je boeken werkt via je telefoon (daar heb je een Chromebook voor) en multitasken is top, alleen wel onhandig: tegelijk Whatsapp, Insta, schoolwerk en luisteren naar de juf en meester… dat kan geen enkel brein aan!

Als je je telefoon niet mag gebruiken tijdens de les en je doet het toch, dan nemen we je telefoon in. En wat gebeurt er dan met je favoriete gadget?

 • Je telefoon wordt ingenomen door de docent/medewerker
 • Je telefoon wordt in een enveloppe, voorzien van je naam en klas, door de docent/medewerker ingeleverd bij lokaal 007 (de opvangplek)
 • Je telefoon ligt veilig en rustig in lokaal 007
 • Je mag je telefoon om 16:00 weer ophalen in de opvangplek

In de tussentijd mag en kun je even niet je Socials checken of bellen… dus zorg ervoor dat je je telefoon alleen gebruikt met toestemming.

T.O.P-programma

Talent Orde & Preventie: ZWC T.O.P.-programma

Droom je van een baan bij de politie? Zie jij jezelf al bij de toegangspoort van een groot evenement staan als beveiliger? Staan camouflagekleuren je goed? Vind jij het leuk om met mensen om te gaan? Is samenwerken jouw ding? En weet iedereen dat ze bij jou moeten zijn als ze hulp nodig hebben?

Dan is het ZWC T.O.P.-programma echt iets voor jou!

Vanaf schooljaar 2022-2023 start het Zuid-West College met het Talent Order & Preventie programma, kortweg: het T.O.P.-programma. Een programma dat je kunt volgen náást je lessen in de Kompas- of KoersKlas.

T.O.P. is uniek! Het programma wordt nergens anders in Nederland aangeboden dan op het Zuid-West College! 4 jaar lang, naast je basis-, kader of mavo-studie.

Maar wat is T.O.P. precies?

Tijdens het T.O.P.-programma oriënteer je je op een baan als politie-agent, beveiliger, handhaving, marechaussee of een positie in het leger.

Vanaf de brugklas kijk je welke vervolgstudie na het vmbo bij je past en bereid je je daarop voor, bij bijvoorbeeld de mbo-opleiding Orde en Veiligheid of de politieacademie.

Je haalt het beste uit jezelf door in de praktijk te ervaren hoe deze beroepen zijn. Deze lessen zijn dus niet alleen op school, maar hiervoor worden ook bezoeken gebracht aan ROC Mondriaan en de politieacademie.

In de lessen maak je kennis met zoveel mogelijk onderdelen uit het werkveld. Je leert hoe je een portofoon moet gebruiken en hoe je iemand in de boeien slaat. Je leert jezelf camoufleren en hoe je iemand kan vervoeren die gewond is. Je gaat op bezoek bij de brandweer en leert hoe je een brand blust. Je leert omgaan met emoties van anderen en hoe je een gebouw moet ontruimen. Je loopt stage op het ZWC in de pauzes en tijdens open dagen. Je leert hoe je het verkeer regelt en zorgt voor de veiligheid in de wijk. En dat is nog maar een klein voorbeeld van alles wat je gaat doen/leren.