Index

Wegwijzer ZWC

U

uitgestuurd

Oh, oh! Er is iets niet goed gegaan en je wordt uit de les verwijderd… Dan krijg je een rode kaart. De afspraken over de rode kaart:

 1. Je bent uit de les gestuurd
 2. Meld je bij de opvangplek
 3. Hier krijg je een rode kaart
 4. Vul de rode kaart in
 5. Werk aan je schoolwerk
 6. Ga aan het einde van het lesuur naar de docent waar je uit de les gestuurd bent
 7. Geef de rode kaart aan de docent
 8. Voer het herstelgesprek of maak een afspraak voor een herstelgesprek
 9. Laat de rode kaart ondertekenen door je ouder(s)/verzorger(s)
 10. Lever de eerst volgende schooldag de rode kaart ondertekend in bij de docent

3 rode kaarten

 • 1 dag interne schorsing
 • Gesprek met ouder(s) /verzorger(s), mentor en pedagogisch onderwijsassistent.

6 rode kaarten

 • 1 dag externe schorsing
 • OPP wordt aangemaakt
 • Gesprek met ouder(s) / verzorger(s), mentor, ondersteuning en coördinator

9 rode kaarten

 • 3 dagen externe schorsing
 • Gesprek met ouder(s) / verzorger(s) en coördinator

12 rode kaarten

 • 5 dagen externe schorsing met voornemens tot verwijdering
 • Gesprek met ouder(s) /verzorger(s) en directeur

V

vakantieregeling

Vakantieregeling 2021-2022
Herfstvakantie18-10-2021 t/m 22-10-2021
Kerstvakantie27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie28-02-2022 t/m 04-03-2022
Pasen17 & 18-04-2022
Meivakantie25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart26-05-2022
Pinksteren05 & 06-06-2022
Zomervakantie 202211-07-2022 t/m 19-08-2022

verlof

Voor verlofaanvragen (buiten schoolvakanties of niet op een nationale feestdag) dient een verlofaanvraag ingevuld te worden. Deze is af te halen bij het Servicepunt. Bijvoorbeeld als u als ouder / verzorger geen vrij kunt krijgen van het werk tijdens de schoolvakantie, of als een familielid (in de derde graad) ernstig ziek is, of bij een religieuze feestdag, of als u naar een familiefeest (bruiloft, herdenking, etc.) gaat.

Voor alle gevallen dient bewijsmateriaal ingeleverd te worden voor de Leerplicht.

 • Wanneer het werk gerelateerd is, ontvangen we graag een werkgeversverklaring, indien het een medische kwestie is, ontvangen we graag een (vertaalde) medische verklaring. Bij een familiefeest is een kopie van de (vertaalde) uitnodiging een vereiste.
 • Indien het geen geldige reden betreft volgens de regels van Leerplicht, horen wij als school een melding te doen bij Leerplicht, mocht er verzuim optreden op de aangevraagde datum.

In Magister wordt verlof verwerkt onder de code VL.

Meer informatie vindt u hier. Voor vragen over een verlofaanvraag kunt u contact opnemen met het Servicepunt, van 8 uur tot half 5 te bereiken via 070-308 98 98 of zuidwestcollege@sgzuidwest.nl.

veiligheid

Veiligheid op school zit voor een groot deel in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. We hebben hiervoor duidelijke regels opgesteld. Daarnaast hebben we binnen onze organisatie ook een aantal ‘fysieke’ veiligheidsmaatregelen, die bijdragen tot de veiligheid in en om de gebouwen:

 • Conciërge (dhr. Geernaert)
  Op de school werkt een conciërge. Naast zijn conciërgewerkzaamheden houdt hij ook toezicht op het gedrag van leerlingen in en buiten het schoolgebouw.
 • Preventiemedewerker (dhr. Geernaert)
  Op het Zuid-West College hebben wij een preventiemedewerker. Hij zorgt ervoor dat arbo op de agenda staat van diverse overlegvormen binnen de school. Tevens is hij binnen de school de contactpersoon voor de fysieke en sociale veiligheid. De preventiemedewerker ziet het onderscheid tussen fysieke en sociale veiligheid en kan hiernaar handelen.
 • Cameratoezicht
  De school heeft cameratoezicht, zowel binnen als buiten het gebouw. We kunnen bij eventuele problemen de vastgelegde gegevens terugkijken.
 • Schoolstewards
  Onderdeel van de opleiding dienstverlening en producten, uitstroomrichting Sport, dienstverlening en veiligheid, is het project Schoolstewards. De leerlingen uit de bovenbouw houden toezicht op het gedrag van leerlingen in en buiten het schoolgebouw en helpen hiermee de conciërge. De Schoolstewards worden opgeleid om te surveilleren en te bemiddelen bij ongeregeldheden. Ze kunnen ook een bon uitschreven met daarop een passende maatregel, indien nodig.Voorbeelden van een passende maatregel zijn: kantinecorvee, het schoolplein vegen of mee surveillance lopen.
 • Bewaking fietsen
  Op de school is een fietsenstalling voor de fietsen van de leerlingen. De fietsenstallingen worden met camera’s bewaakt. Wij raden leerlingen aan hun fiets met een stevig slot vast te zetten. Het stallen van fietsen en andere voertuigen geschiedt op eigen risico.
 • Wijkagent
  De school heeft directe contacten met een eigen wijkagent. De wijkagenten geven voorlichting aan de leerlingen, ze voeren individuele gesprekken en – mocht dat nodig zijn- treden zij op ingeval van diefstal of andere zaken.
 • BHV’ers en EHBO’ers
  De school heeft BHV-ers en EHBO-ers. BHV-ers, bedrijfshulpverleners, bezitten enkele EHBO-basisvaardigheden en treden op in geval van calamiteiten en bij ontruimingsoefeningen. Ze assisteren bij kleine ongevallen en kunnen optreden in geval van brand. Tijdens een calamiteit dienen alle aanwezigen in het gebouw de instructies van het BHV-personeel op te volgen.
 • Ontruimingsoefening
  De school organiseert minimaal één maal per jaar een ontruimingsoefening. Docenten en leerlingen verlaten bij de oefening onder leiding van de BHV-ers na het alarmsignaal zo snel en ordelijk mogelijk het gebouw en volgen de instructies van de BHV-ers op.
 • AED
  Het Zuid-West College heeft een AED. Een AED, ofwel een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend. De AED hangt in de hal van de school.
 • Anti-pestcoördinator (mevr. Korkmaz)
  We hebben een anti-pestcoördinator (APC) Onze APC is mevrouw Korkmaz. De APC geeft voorlichting aan leerlingen én medewerkers. Ook organiseert zij jaarlijks de week tegen pesten op het ZWC, een week waarin alle leerlingen verschillende activiteiten ondernemen, zoals bezoek van een voorstelling over pesten op social media, het doen van een antipest-spel en het kijken van een film over de gevolgen van pesten.

vierkant rooster

Een ‘vierkant rooster’ klinkt best gezellig, maar stiekem is het dat niet… Het houdt namelijk in dat je de hele dag op school bent, van 8 uur ’s morgen tot 16 uur ’s middags. Een vierkant rooster is een maatregel. De afspraken:

 1. Je hebt een vierkant rooster gekregen.
 2. Je meldt je om 8:00 bij de opvangplek. De afspraak staat in je agenda.
 3. Je volgt je lessen volgens je rooster in je agenda.
 4. Na je laatste les meld je je weer bij de opvangplek.
 5. Je blijft tot 16:00 in de opvangplek, hier ga je aan het werk.
 6. Als je het vierkant rooster niet voltooit, loopt het op tot 5 dagen.
 7. Als je het vierkant rooster niet volgt, volgt er een schorsing.

Wanneer krijg je een vierkant rooster?

 • Als je de AO’s niet inhaalt
 • Als maatregel van de coördinator voor een incident

Je ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gebracht door de mentor.

verzuimbeleid

Wat zijn ook al weer de afspraken als je te laat komt? En wat is nou precies een vierkant rooster? En wanneer word je doorverwezen naar de JeugdArts?

Alle regels en afspraken op rij?

Dat kun je vinden in ons 2122 ZWC Verzuimbeleid 2021 2022.

W

wijkagent

De wijkagent is regelmatig op school te vinden. Zij geeft soms lessen, praat met leerlingen en helpt wanneer er problemen zijn die te maken hebben met strafbaar gedrag. Zij helpt mee om de school een veilige plek te laten zijn.

weekplanner

Iedere leerling heeft een weekplanner. In deze weekplanner staan per week voor elk vak de leerdoelen en de opdrachten die gemaakt moeten worden. De leerling houdt in de weekplanner zelf bij wat hij af heeft. De vakdocent controleert iedere week of de leerdoelen gehaald zijn en/of dat de gemaakte opdrachten af zijn. Hij zet dan een paraaf in de weekplanner. De mentor houdt natuurlijk ook in de gaten of de leerling goed bij is met het werk.

WIS

Het programma WIS Collect wordt gebruikt voor de ouderbijdrage. Het onderstaande filmpje legt uit hoe het programma werkt.

X

Y

Z

ziek melden

Ziek melden gaat via het Servicepunt, tussen 8 uur en half 5 te bereiken op 070-308 98 98.
Graag ziek melden voor 9 uur ’s morgens, zodat de ziekmelding direct in Magister verwerkt kan worden onder de code ZK.
Graag iedere dag dat uw kind ziek is, melden voor 9 uur ’s morgens.
Ziekmeldingen mogen alleen gedaan worden door ouder(s)/verzorger(s) met het bevoegd gezag.

Een medische afspraak, bijvoorbeeld bij de dokter, tandarts, orthodontist of het ziekenhuis, gaat ook via het Servicepunt, tussen 8 uur en half 5 te bereiken op 070-308 98 98.
Probeer alstublieft de afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen, indien mogelijk.

ZWC-update

Elke week op vrijdagmiddag krijgen de ouder(s) / verzorger(s) een mail met een update vanuit het Zuid-West College. Hierin staat belangrijke informatie van de afgelopen week, maar wordt er ook vooruit geblikt naar de komende week. Ontvangt u deze update nog niet, neem dan contact op met het Servicepunt via 070-308 98 98 en check even met hen of uw e-mailadres wel goed vermeld staat in Magister.

ZW-uren

Wat zijn ZW-uren?
ZW-uren zijn uren waarin de leerling zelf kiest aan welk vak en op wat voor manier hij /zij wil werken.

Er kan gekozen worden uit:

ZW-DomeinHier werk je samen aan opdrachten uit de weekplanner. In dit uur is het mogelijk om te overleggen, samen te leren of hulp te vragen aan de docent
ZW-StilteHier werk je in alle rust en stilte aan je opdrachten uit de weekplanner
ZW-Digi*Heb je problemen met het werken op je chromebook? Moet je een werkstuk of een presentatie maken, maar je hebt problemen met Word of Powerpoint? Wil je graag goed een digitale agenda bijhouden? Dat kan je in dit uur leren.
ZW-Nederlands*Vind je het vak Nederlands lastig? Tijdens dit uur kun je extra uitleg krijgen!
ZW-Engels*Vind je het vak Engels lastig? Tijdens dit uur kun je extra uitleg krijgen!
ZW-Frans*Vind je het vak Frans lastig? Tijdens dit uur kun je extra uitleg krijgen!
ZW-Wiskunde / RekenenVind je het vak Wiskunde lastig? Of heb je moeite met rekenen? Tijdens deze uren kun je extra uitleg krijgen!
ZW-Stuva *(studievaardigheden)Vind je het lastig om te plannen? Of je aan je planning te houden? Of vind je woordjes leren of samenvattingen maken lastig? Kortom: wil je je studievaardigheden verbeteren? Schrijf je dan in voor dit uur.

*In overleg met de mentor kan de leerling een plek voor de hele periode reserveren in deze uren

ZW-uren in het rooster:
De ZW-uren zijn altijd het 4e lesuur:
Klas 1 en 2 op dinsdag, woensdag en donderdag
Klas 3 en 4 op maandag en vrijdag
Klas 3 en 4TL op maandag, dinsdag en vrijdag

Hoe kiest de leerling voor een ZW-uur?

 • Ga naar Magister.
 • Klik in je agenda op het ZW-uur.
 • Er verschijnt een pop-up met alle mogelijke ZW-uren
 • Vink er eentje aan en je bent ingeschreven
 • Noteer zelf in je weekplanner waar je je ingeschreven hebt

Belangrijk: De leerling schrijft zich een week van te voren in bij het gewenste ZW-uur, uiterlijk vrijdagmiddag. Als hij dat niet op tijd gedaan heeft, dan plaatst de mentor hem verplicht in een ZW-uur

ZW