Index

Wegwijzer ZWC

U

uitgestuurd

Oh, oh! Er is iets niet goed gegaan en je wordt uit de les verwijderd… Dan krijg je een rode kaart. De afspraken over de rode kaart:

 1. Je bent uit de les gestuurd
 2. Meld je bij de opvangplek
 3. Hier krijg je een rode kaart
 4. Vul de rode kaart in
 5. Werk aan je schoolwerk
 6. Ga aan het einde van het lesuur naar de docent waar je uit de les gestuurd bent
 7. Geef de rode kaart aan de docent
 8. Voer het herstelgesprek of maak een afspraak voor een herstelgesprek
 9. Laat de rode kaart ondertekenen door je ouder(s)/verzorger(s)
 10. Lever de eerst volgende schooldag de rode kaart ondertekend in bij de docent

3 rode kaarten

 • 1 dag interne schorsing
 • Gesprek met ouder(s) /verzorger(s), mentor en pedagogisch onderwijsassistent.

6 rode kaarten

 • 1 dag externe schorsing
 • OPP wordt aangemaakt
 • Gesprek met ouder(s) / verzorger(s), mentor, ondersteuning en coördinator

9 rode kaarten

 • 3 dagen externe schorsing
 • Gesprek met ouder(s) / verzorger(s) en coördinator

12 rode kaarten

 • 5 dagen externe schorsing met voornemens tot verwijdering
 • Gesprek met ouder(s) /verzorger(s) en directeur

V

vakantieregeling

Vakantieregeling 2023-2024
Herfstvakantie 16-10-2023 t/m 20-10-2023
Kerstvakantie 22-12-2023 t/m 05-01-2024
Voorjaarsvakantie 19-02-2024 t/m 23-02-2024
Pasen 31-03-2024 & 01-04-2024
Meivakantie 29-04-2024 t/m 10-05-2024
Pinksteren 19 & 20-05-2024
Zomervakantie 15-07-2024 t/m 23-08-2024

verlof

Voor verlofaanvragen (buiten schoolvakanties of niet op een nationale feestdag) dient een verlofaanvraag ingevuld te worden. Deze is af te halen bij het Servicepunt. Bijvoorbeeld als u als ouder / verzorger geen vrij kunt krijgen van het werk tijdens de schoolvakantie, of als een familielid (in de derde graad) ernstig ziek is, of bij een religieuze feestdag, of als u naar een familiefeest (bruiloft, herdenking, etc.) gaat.

Voor alle gevallen dient bewijsmateriaal ingeleverd te worden voor de Leerplicht.

 • Wanneer het werk gerelateerd is, ontvangen we graag een werkgeversverklaring, indien het een medische kwestie is, ontvangen we graag een (vertaalde) medische verklaring. Bij een familiefeest is een kopie van de (vertaalde) uitnodiging een vereiste.
 • Indien het geen geldige reden betreft volgens de regels van Leerplicht, horen wij als school een melding te doen bij Leerplicht, mocht er verzuim optreden op de aangevraagde datum.

In Magister wordt verlof verwerkt onder de code VL.

Meer informatie vindt u hier. Voor vragen over een verlofaanvraag kunt u contact opnemen met het Servicepunt, van 8 uur tot half 5 te bereiken via 070-308 98 98 of [email protected].

veiligheid

Veiligheid op school zit voor een groot deel in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. We hebben hiervoor duidelijke regels opgesteld, die staan onder meer in ons Schoolveiligheidsplan. Daarnaast hebben we binnen onze organisatie ook een aantal ‘fysieke’ veiligheidsmaatregelen, die bijdragen tot de veiligheid in en om de gebouwen:

 • Conciërge (dhr. Geernaert)
  Op de school werkt een conciërge. Naast zijn conciërgewerkzaamheden houdt hij ook toezicht op het gedrag van leerlingen in en buiten het schoolgebouw.
 • Veiligheidscoördinator (dhr. Geernaert)
  Op het Zuid-West College hebben wij een veiligheidscoördinator. Hij zorgt ervoor dat arbo op de agenda staat van diverse overlegvormen binnen de school. Tevens is hij binnen de school de contactpersoon voor de fysieke en sociale veiligheid. De veiligheidscoördinator ziet het onderscheid tussen fysieke en sociale veiligheid en kan hiernaar handelen.
 • Cameratoezicht
  De school heeft cameratoezicht, zowel binnen als buiten het gebouw. We kunnen bij eventuele problemen de vastgelegde gegevens terugkijken.
 • Schoolstewards
  Onderdeel van de opleiding dienstverlening en producten, uitstroomrichting Sport, dienstverlening en veiligheid, is het project Schoolstewards. De leerlingen uit de bovenbouw houden toezicht op het gedrag van leerlingen in en buiten het schoolgebouw en helpen hiermee de conciërge. De Schoolstewards worden opgeleid om te surveilleren en te bemiddelen bij ongeregeldheden. Ze kunnen ook een bon uitschreven met daarop een passende maatregel, indien nodig.Voorbeelden van een passende maatregel zijn: kantinecorvee, het schoolplein vegen of mee surveillance lopen.
 • Bewaking fietsen
  Op de school is een fietsenstalling voor de fietsen van de leerlingen. De fietsenstallingen worden met camera’s bewaakt. Wij raden leerlingen aan hun fiets met een stevig slot vast te zetten. Het stallen van fietsen en andere voertuigen geschiedt op eigen risico.
 • Wijkagent
  De school heeft directe contacten met een eigen wijkagent. De wijkagenten geven voorlichting aan de leerlingen, ze voeren individuele gesprekken en – mocht dat nodig zijn- treden zij op ingeval van diefstal of andere zaken.
 • BHV’ers en EHBO’ers
  De school heeft BHV-ers en EHBO-ers. BHV-ers, bedrijfshulpverleners, bezitten enkele EHBO-basisvaardigheden en treden op in geval van calamiteiten en bij ontruimingsoefeningen. Ze assisteren bij kleine ongevallen en kunnen optreden in geval van brand. Tijdens een calamiteit dienen alle aanwezigen in het gebouw de instructies van het BHV-personeel op te volgen.
 • Ontruimingsoefening
  De school organiseert minimaal één maal per jaar een ontruimingsoefening. Docenten en leerlingen verlaten bij de oefening onder leiding van de BHV-ers na het alarmsignaal zo snel en ordelijk mogelijk het gebouw en volgen de instructies van de BHV-ers op.
 • AED
  Het Zuid-West College heeft een AED. Een AED, ofwel een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand, waardoor op een geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend. De AED hangt in de hal van de school.
 • Anti-pestcoördinator (mevr. Korkmaz)
  We hebben een anti-pestcoördinator (APC) Onze APC is mevrouw Korkmaz. De APC geeft voorlichting aan leerlingen én medewerkers. Ook organiseert zij jaarlijks de week tegen pesten op het ZWC, een week waarin alle leerlingen verschillende activiteiten ondernemen, zoals bezoek van een voorstelling over pesten op social media, het doen van een antipest-spel en het kijken van een film over de gevolgen van pesten.

vierkant rooster

Een ‘vierkant rooster’ klinkt best gezellig, maar stiekem is het dat niet… Het houdt namelijk in dat je de hele dag op school bent, van 8 uur ’s morgen tot 16 uur ’s middags. Een vierkant rooster is een maatregel. De afspraken:

 1. Je hebt een vierkant rooster gekregen.
 2. Je meldt je om 8:00 bij de opvangplek. De afspraak staat in je agenda.
 3. Je volgt je lessen volgens je rooster in je agenda.
 4. Na je laatste les meld je je weer bij de opvangplek.
 5. Je blijft tot 16:00 in de opvangplek, hier ga je aan het werk.
 6. Als je het vierkant rooster niet voltooit, loopt het op tot 5 dagen.
 7. Als je het vierkant rooster niet volgt, volgt er een schorsing.

Wanneer krijg je een vierkant rooster?

 • Als je de AO’s niet inhaalt
 • Als maatregel van de coördinator voor een incident

Je ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gebracht door de mentor.

verzuimbeleid

Wat zijn ook al weer de afspraken als je te laat komt? En wat is nou precies een vierkant rooster? En wanneer word je doorverwezen naar de JeugdArts?

Alle regels en afspraken op rij?

Dat kun je vinden in ons 2224-Verzuimbeleid-ZWC.

W

wijkagent

De wijkagent is regelmatig op school te vinden. Zij geeft soms lessen, praat met leerlingen en helpt wanneer er problemen zijn die te maken hebben met strafbaar gedrag. Zij helpt mee om de school een veilige plek te laten zijn.

weekplanner

Iedere leerling heeft een weekplanner. In deze weekplanner staan per week voor elk vak de leerdoelen en de opdrachten die gemaakt moeten worden. De leerling houdt in de weekplanner zelf bij wat hij af heeft. De vakdocent controleert iedere week of de leerdoelen gehaald zijn en/of dat de gemaakte opdrachten af zijn. Hij zet dan een paraaf in de weekplanner. De mentor houdt natuurlijk ook in de gaten of de leerling goed bij is met het werk.

WIS

Het programma WIS Collect wordt gebruikt voor de ouderbijdrage. Het onderstaande filmpje legt uit hoe het programma werkt.

Woord van de Week

Het-woord-van-de-week is een parapluterm voor drie onderdelen voor het uitbreiden van de woordenschat.

De drie onderdelen zijn:1. woord van de week;2. spreekwoord van de week;3. signaalwoord van de week.

De begrippen worden gekozen uit de actualiteit en worden elke week vernieuwd.
In elke ZWC-update zal het woord van de week vermeld worden voor de week erop.

X

Y

Z

ziek melden

Ziek melden gaat via het Servicepunt, tussen 8 uur en half 5 te bereiken op 070-308 98 98.
Graag ziek melden voor 9 uur ’s morgens, zodat de ziekmelding direct in Magister verwerkt kan worden onder de code ZK.
Graag iedere dag dat uw kind ziek is, melden voor 9 uur ’s morgens.
Ziekmeldingen mogen alleen gedaan worden door ouder(s)/verzorger(s) met het bevoegd gezag.

Een medische afspraak, bijvoorbeeld bij de dokter, tandarts, orthodontist of het ziekenhuis, gaat ook via het Servicepunt, tussen 8 uur en half 5 te bereiken op 070-308 98 98.
Probeer alstublieft de afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen, indien mogelijk.

ZWC-update

Elke week op vrijdagmiddag krijgen de ouder(s) / verzorger(s) een mail met een update vanuit het Zuid-West College. Hierin staat belangrijke informatie van de afgelopen week, maar wordt er ook vooruit geblikt naar de komende week. Ontvangt u deze update nog niet, neem dan contact op met het Servicepunt via 070-308 98 98 en check even met hen of uw e-mailadres wel goed vermeld staat in Magister.

Zwemmen

De komende jaren doet onze school mee aan het schoolzwemmen. Hier zijn we ontzettend blij  mee, aangezien er in Nederland jaarlijks veel jongeren (ook met diploma)  in de problemen komen in zee en de zwembaden.

In leerjaar 1 volgen alle leerlingen de verplichte zwemlessen. Dat betekent zwemonderwijs voor zowel leerlingen met als zonder diploma. Dit is belangrijk om zwemveilig te blijven. We willen dat meer kinderen voldoen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid en dat kinderen ook nadat ze hun zwemdiploma’s hebben gehaald regelmatig blijven zwemmen. Voor meer informatie kunt u naar de website https://www.nrz-nl.nl/nationaal-plan-zwemveiligheid/

Per periode zullen er twee klassen zwemlessen krijgen.

Het adres is:

Zwembad de Waterthor
Thorbeckelaan 350
2564 BZ Den Haag
(070) 323 51 41

Belangrijke afspraken:

 • Zelf zorgen voor badkleding en een handdoek. Badmuts en badkleding met korte pijpjes zijn toegestaan.
 • Tas inclusief waardevolle spullen (Chromebook, telefoon, portemonnee) in de kluis op school opbergen.
 • Het is niet mogelijk eten of drinken te kopen in het zwembad
 • Sierraden moet tijdens het zwemmen af zijn.
 • In de bus mag niet gegeten en gedronken worden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met de mentor of de coördinator zwemles, dhr. Richards.

ZW-uren

Onze leerlingen krijgen ZW-uren aangeboden, ‘Zuid-West-uren’ of ‘Zelfstandig Werken-uren’. Een aantal lesuren in de week mogen de leerlingen, aan de hand van de weekplanner en hun ontwikkelrapport, zelf een keuze maken wat ze dat uur gaan doen. De keuze kan zijn: ondersteuning, verdieping of talentontwikkeling. Het keuzeproces gaat via Magister en wordt begeleid door de mentor.

ZW-uren
Ondersteuning Verdieping Talentontwikkeling
Bijles Nederlands Een vak naar keuze Naschoolse sport
Bijles Engels T.O.P. Kunstworkshops
Bijles wiskunde Samenwerken Muziekworkshops
Bijles rekenen Stiltetijd Dramaworkshops
Huiswerkbegeleiding Typecursus ICT-workshops
Studievaardigheden Cursus jongerenrechtbank Zwemdiploma halen
Een vak naar keuze profielwerkstukbegeleiding

De ZW-uren zijn onderdeel van het verplichte curriculum en worden daarom gratis aangeboden.

ZW Zorg & Welzijn

Bij het profielvak Zorg en Welzijn (ZW) leer je van alles over het zorgen voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als; Wat is nou gezonde voeding en hoe maak je dat klaar? Hoe ontwikkelen mensen zich, van baby tot oudere? Welke verzorging heeft een baby nodig, of juist een oudere in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis? Hoe kun je de materialen en ruimtes professioneel schoonmaken? Wat moet je allemaal doen als je een activiteit wilt organiseren?
Hoe werken we hieraan tijdens de les?
Je werkt bij ons in een werkboekje en je gebruikt (online) bronnen om de vragen te kunnen beantwoorden. Na het opdoen van de juiste kennis, gaan we aan de slag met praktische vaardigheden. Je krijgt bijvoorbeeld kooklessen, ehbo, oefeningen over het verzorgen van mensen met een beperking (bv iemand in een rolstoel), babyverzorging en nog heel veel meer.
Bij veel oefeningen moet je wel vaak samenwerken, zoals bij EHBO, waarbij je op elkaar oefent. Bij de kooklessen hebben we afspraken voor de hygiëne en veiligheid, zoals het dragen van dichte schoenen, lange haren vast en hoofddoek naar achter geknoopt.
In de onderbouw leer je meer over wat het vak inhoud en in de bovenbouw oefen je voor je Praktische Eindexamen. Je bent daarna goed voorbereid om makkelijk door te kunnen stromen naar een MBO opleiding voor bijvoorbeeld maatschappelijk of pedagogisch werk, verpleegkundige, onderwijsassistent, tandartsassistent of begeleider gehandicaptenzorg. Denk aan het werken binnen een ziekenhuis, bij een huisartsenpraktijk, kinderdagverblijf of zorgboerderij! Binnen de richting zorg en welzijn zijn de mogelijkheden tot je toekomstige beroep breed.